Hoe beleven kinderen en jongeren de coronacrisis?

De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Zij moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie.

Dat kan vooral door kinderen en jongeren zelf aan het woord te laten. Daarom organiseerden het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilden we naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De vragen gingen over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden. Het maatschappelijk geëngageerde onderzoeksbureau Indiville zette mee zijn schouders onder dit initiatief.

De enquête liep van maandag 11 tot en met zondag 17 mei.

We zijn nu aan de slag met de meer dan 44.000 ingevulde vragenlijsten. Op 27 mei 2020 brengen we de resultaten.

De resultaten worden vertaald naar het beleid en bekendgemaakt op sociale media. Daarna kan iedereen zelf aan de slag met de resultaten.

Bedankt om ons mee te helpen om de stem van kinderen en jongeren te laten doorklinken!

 

Het is enkel dankzij de vele organisaties, instanties, scholen, voorzieningen dat we erin slaagden om zoveel kinderen en jongeren te bereiken. Ontzettend bedankt daarvoor!

Corona en kinderrechten

Het COVID19-virus en de bijhorende maatregelen hebben een grote impact op ons dagelijks leven en niet in het minste op dat van kinderen en jongeren. Heel wat actoren vragen daarom extra alert te zijn voor het welzijn van (kwetsbare) kinderen en jongeren in deze periode of informeren over de gevolgen van de huidige toestand op kinderen en jongeren. Op deze pagina bundelen we initiatieven die te maken hebben met kinderrechten en corona.

Ontbreekt er iets? Mail naar lisa.deroeck@keki.be

 • KeKi vraagt samen met Nathalie Van Ceulebroeck (AP Hogeschool, sociaal werk) Didier Reynaert (HoGent, sociaal werk), Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris), Lien Magerman (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen) Alexandra Smarandescu (Vlaamse Jeugdraad) en Fried Aernouts (Antwerps Jeugdsectoroverleg) in deze opinie om meer rekening te houden met de belangen van het kind bij het bepalen van de exitstrategie. Lees de volledige brief op de website van de Kinderrechtencoalitie. 
 • Coördinerend minister Kinderrechten Benjamin Dalle lanceert een actieplan om kwetsbare kinderen en jongeren extra te ondersteunen in tijden van corona. 
 • Het Kinderrechtencommissariaat uit bezorgdheid over kwetsbare kinderen en jongeren. Daarnaast vraagt de Kinderrechtencommissaris ook voldoende alertheid voor kinderen en jongeren die van onderwijsradar verdwijnen. Begin mei bracht het Kinderrechtencommissariaat een advies uit met de vraag om meer het kindperspectief mee te nemen in de coronamaatregelen. 
 • Uit de Marge vraagt speciale aandacht voor onder meer kansarme kinderen en jongeren.
 • Psychiater Peter Adriaenssens gaat dieper in op wat deze situatie mogelijks doet met kinderen en jongeren.
 • Jeugdrechters trekken aan de alarmbel over kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties en het nu extra moeilijk hebben. 
 • Het Agentschap Opgroeien zet zich extra in voor kwetsbare kinderen en jongeren.
 • De Vlaamse Jeugdraad brengt een standpunt naar buiten over de mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties die onder druk staat. Ook vragen ze in deze opinie aandacht voor het perspectief van kinderen en jongeren. 
 • De Kinderrechtencoalitie publiceerde een opinie rond kinderrechten in coronatijden.
 • Op Sociaal.net vind je heel wat dossiers terug rond moeilijkheden die het coronavirus meebrengt voor kinderen en jongeren. 
 • De hulplijn 1712 ontwierp een poster met tips over omgaan met conflicten in het gezin. 

Veel organisaties bieden ook extra info aan rond corona en kinderen en jongeren:

 • Op jeugdrecht.be vind je info over jeugdhulpverlening en de maatregelen tegen dit virus. 
 • Bataljong voorziet een speciale pagina omtrent corona en (lokaal) jeugdbeleid.
 • De Ambrassade bundelt info rond corona en het jeugdwerk.
 • Uit de Marge biedt een overzicht van jeugdwelzijnswerk en corona.
 • Ook SAM bundelt tips om kwetsbare personen te bereiken in tijden van corona.
 • UNICEF België biedt heel wat informatie over kinderen en corona en geeft onder meer tips aan leerkrachten en ouders (ook beschikbaar in het Frans).
 • Ouders voor Inclusie bundelen informatie rond corona voor ouders van kinderen met een beperking. 

Informatie voor kinderen en jongeren: 

 • Het platform WAT WAT biedt jongeren inspiratie over hoe ze hun tijd kunnen besteden. Heb je een tip of initiatief? Je kan het hier laten weten!
 • Hulplijn Awel maakte een fimpje met de boodschap dat niemand alleen is in zijn of haar kot. Kinderen en jongeren die nood hebben aan een babbel kunnen terecht op de site awel.be of telefonisch via 102.
 • De faculteit Letteren van de KU Leuven lanceren samen met de Vlaamse Scholierenkoepel het project 'De 5 vragen', waarbij kinderen en jongeren letterlijk mee geschiedenis schrijven.
 • Karrewiet voorziet informatie voor kinderen rond de aangepaaste maatregelen via een vlog

Europese en internationale informatie:

 • ENOC, het Europese Netwerk voor Ombudsdiensten voor Kinderen, bracht een standpunt naar buiten over corona en kinderrechten. Daarnaast voorzien ze ook een pagina op hun website met nuttige hulpmiddelen. 
 • Eurochild voorziet in heel wat hulpmiddelen, voor zowel kinderen, ouders, professionals en beleidsmakers. Op de site van Eurochild vind je ook een rapport over het betrekken van kinderen en jongeren bij het vormgeven van maatregelen tegen COVID19. 
 • Human Rights Watch biedt informatie aan over welke risico's corona  meebrengt voor de rechten van het kind. 
 • UNICEF brengt heel wat info samen over hoe kinderen te beschermen tijdens deze crisis. 
 • Save the Children brengt een rapport naar buiten over kinderrechten ten tijde van corona. 
 • De Raad van Europa bundelt allerlei info over kinderen en corona op deze pagina