Hoe beleven kinderen en jongeren de coronacrisis?

 Nieuw rapport: De impact van de COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren Uit onderzoek gevoerd in Vlaanderen en Brussel blijkt dat kinderen, jongeren en hun   rechten sterk beperkt worden door de verschillende coronamaatregelen. Dit nieuwe KeKi rapport biedt een overzicht van de onderzoeken over de impact van de  coronamaatregelen op kinderen en jongeren gevoerd in Vlaanderen en Brussel tot en met maart 2021.

Op 1 juni 2021 organiseerden we een webinar rond deze publicatie. In dit verslag van dit webinar worden enkele centrale bevindingen uit divers COVID-19-onderzoek gebundeld, en wordt verslag uitgebracht over de bijdragen van drie gastsprekers. De link naar de opnames van deze presentaties kan je ook in dit verslag terugvinden.

#jongerenovercorona-bevraging

De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Zij moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie.

Dat kan vooral door kinderen en jongeren zelf aan het woord te laten.

Daarom organiseerden het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilden we naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De vragen gingen over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden. Het maatschappelijk geëngageerde onderzoeksbureau Indiville zette mee zijn schouders onder dit initiatief.

De enquête liep van maandag 11 tot en met zondag 17 mei.

Kinderen en jongeren willen gehoord worden in de coronacrisis

Kinderen en jongeren lieten massaal van zich horen en vulden met meer dan 44.000 de online-enquête in: 17.000 kinderen jonger dan 12 jaar en 27.000 plus 12-jarigen.

‘Ik vind dat er veel meer rekening gehouden wordt met volwassenen dan met de kinderen.’ (Meisje, 16 jaar)

‘Ik vind deze enquête een fantastisch idee, bedankt dat je de moeite wilt doen om naar ons te luisteren, omdat ik het gevoel heb dat onze leeftijdscategorie vergeten wordt in tijden van corona dus nogmaals bedankt.’ (Meisje, 16 jaar)

‘Ik vind het geweldig dat er mensen zijn die aan de jongeren van Vlaanderen denken en ervoor zorgen dat hun mening(en) en gevoelens tellen in onze maatschappij die vooral draait om de volwassenen. Een dikke merci' (Meisje, 14 jaar)

Resultaten zijn megafoon voor kinderen en jongeren

De resultaten die tonen hoe kinderen en jongeren de crisis en de aanpak ervaren en wat hun noden zijn bundelden we in een rapport en we schreven er een advies bij voor het beleid.

>> Rapport resultaten online-enquête, 27 mei 2020 (1.71 MB)

>> Advies gebaseerd op resultaten online-enquête, 26 mei 2020 (531.13 kB)

We stellen vast dat kinderen en jongeren door een moeilijke periode gaan. Voor de meest kwetsbaren, kinderen die zeggen dat het financieel moeilijker is sinds corona, wegen de maatregelen nog zwaarder. We hopen dat de resultaten van ons onderzoek mee zorgen voor coronamaatregelen en een exitstrategie op maat van volwassenen én van kinderen en jongeren. En dat ze ons leren wat in de toekomst beter kan.

‘Zorg ervoor dat de ministers ook eens naar de jongeren luisteren, want nu mogen wij niets en de volwassenen mogen van alles terug doen. Wij hebben het meer nodig om elkaar terug te zien, want de volwassenen zien elkaar al genoeg. Voor ons is het dikwijls moeilijker om contact te maken met andere jongeren.’ (jongen, 12 jaar)

‘Vergeet ons niet. Wij hebben ook een stem en gevoelens.’ (Jongen, 10 jaar)

‘Ik vind het heel erg dat alles wordt beslist zonder inspraak van kinderen en jongeren, al 2 maanden lang. En ik vind het heel erg dat de directeur zomaar kan beslissen om de school niet opnieuw op te starten, ook al mag dat wel voor sommige klassen maar hij doet het gewoon niet. Dus moeten we wachten tot september.’ (meisje, 16 jaar).

‘Ik vind dat er een Veiligheidsraad voor kinderen moet zijn, nu zijn alle beslissingen en regels er voor de volwassenen.’ (Meisje, 10 jaar)

Lees ook onze bijdrage op Jeugdrecht.be over het kindperspectief in de coronacrisis. 

Eind 2020 bevroegen we bovendien ouders van jonge kinderen over hoe hun kinderen de coronamaatregelen ervaren. De resultaten kan je hier terugvinden. 

Cijfermateriaal is nu beschikbaar!

Geëngageerde burgers, middenveldorganisaties en academici nodigen we uit verder te graven in de data die we voor dit onderzoek verzamelden en die te gebruiken als inspiratie voor verdiepend vervolgonderzoek.

Wij stellen de cijferdata achter het #jongerenovercorona onderzoek gratis ter beschikking voor iedere gebruiker. Dit maakt verder onderzoek mogelijk. Bronvermelding is verplicht (#jongerenovercorona – 11-17 mei 2020 – Kinderrechtencommissariaat, Kenniscentrum Kinderrechten en Kinderrechtencoalitie). De andere voorwaarde is dat het (bewerkte) werk onder dezelfde creative commons licentie wordt gedeeld.

De cijferdata van de kinderen vind je hier. De vragenlijst die we aan hen bezorgden, vind je hier. Voor de cijferdata van de jongeren, klik hier. Voor de vragenlijst, klik hier.

Wij zijn benieuwd naar nieuwe inzichten en analyses. Om deze kenbaar te maken en voor meer info over de data en de vragenlijsten, kan u terecht bij ellen.vanvooren@keki.be of sarah.meys@vlaamsparlement.be

Bekijk hier de filmpjes met de vertaling van de resultaten.

   

 

Bedankt om ons mee te helpen om de stem van kinderen en jongeren te laten doorklinken. 

Het is enkel dankzij de vele organisaties, instanties, scholen, voorzieningen dat we erin slaagden om zoveel kinderen en jongeren te bereiken. Ontzettend bedankt daarvoor!

Corona en kinderrechten

Het COVID19-virus en de bijhorende maatregelen hebben een grote impact op ons dagelijks leven en niet in het minste op dat van kinderen en jongeren. Heel wat actoren vragen daarom extra alert te zijn voor het welzijn van (kwetsbare) kinderen en jongeren in deze periode of informeren over de gevolgen van de huidige toestand op kinderen en jongeren. Op deze pagina bundelen we initiatieven die te maken hebben met kinderrechten en corona.

Ontbreekt er iets? Mail naar lisa.deroeck@keki.be

 • KeKi vraagt samen met Nathalie Van Ceulebroeck (AP Hogeschool, sociaal werk) Didier Reynaert (HoGent, sociaal werk), Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris), Lien Magerman (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen) Alexandra Smarandescu (Vlaamse Jeugdraad) en Fried Aernouts (Antwerps Jeugdsectoroverleg) in deze opinie om meer rekening te houden met de belangen van het kind bij het bepalen van de exitstrategie. Lees de volledige brief op de website van de Kinderrechtencoalitie. 
 • Coördinerend minister Kinderrechten Benjamin Dalle lanceert een actieplan om kwetsbare kinderen en jongeren extra te ondersteunen in tijden van corona. 
 • Het Kinderrechtencommissariaat uit bezorgdheid over kwetsbare kinderen en jongeren. Daarnaast vraagt de Kinderrechtencommissaris ook voldoende alertheid voor kinderen en jongeren die van onderwijsradar verdwijnen. Begin mei bracht het Kinderrechtencommissariaat een advies uit met de vraag om meer het kindperspectief mee te nemen in de coronamaatregelen. 
 • Uit de Marge vraagt speciale aandacht voor onder meer kansarme kinderen en jongeren.
 • Psychiater Peter Adriaenssens gaat dieper in op wat deze situatie mogelijks doet met kinderen en jongeren.
 • Jeugdrechters trekken aan de alarmbel over kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties en het nu extra moeilijk hebben. 
 • Het Agentschap Opgroeien zet zich extra in voor kwetsbare kinderen en jongeren.
 • De Vlaamse Jeugdraad brengt een standpunt naar buiten over de mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties die onder druk staat. Ook vragen ze in deze opinie aandacht voor het perspectief van kinderen en jongeren. 
 • De Kinderrechtencoalitie publiceerde een opinie rond kinderrechten in coronatijden.
 • Op Sociaal.net vind je heel wat dossiers terug rond moeilijkheden die het coronavirus meebrengt voor kinderen en jongeren. 
 • De hulplijn 1712 ontwierp een poster met tips over omgaan met conflicten in het gezin. 

Veel organisaties bieden ook extra info aan rond corona en kinderen en jongeren:

 • Op jeugdrecht.be vind je info over jeugdhulpverlening en de maatregelen tegen dit virus. 
 • Bataljong voorziet een speciale pagina omtrent corona en (lokaal) jeugdbeleid.
 • De Ambrassade bundelt info rond corona en het jeugdwerk.
 • Uit de Marge biedt een overzicht van jeugdwelzijnswerk en corona.
 • Ook SAM bundelt tips om kwetsbare personen te bereiken in tijden van corona.
 • UNICEF België biedt heel wat informatie over kinderen en corona en geeft onder meer tips aan leerkrachten en ouders (ook beschikbaar in het Frans).
 • Ouders voor Inclusie bundelen informatie rond corona voor ouders van kinderen met een beperking. 

Informatie voor kinderen en jongeren: 

 • Het platform WAT WAT biedt jongeren inspiratie over hoe ze hun tijd kunnen besteden. Heb je een tip of initiatief? Je kan het hier laten weten!
 • Hulplijn Awel maakte een fimpje met de boodschap dat niemand alleen is in zijn of haar kot. Kinderen en jongeren die nood hebben aan een babbel kunnen terecht op de site awel.be of telefonisch via 102.
 • De faculteit Letteren van de KU Leuven lanceren samen met de Vlaamse Scholierenkoepel het project 'De 5 vragen', waarbij kinderen en jongeren letterlijk mee geschiedenis schrijven.
 • Karrewiet voorziet informatie voor kinderen rond de aangepaaste maatregelen via een vlog

Europese en internationale informatie:

 • ENOC, het Europese Netwerk voor Ombudsdiensten voor Kinderen, bracht een standpunt naar buiten over corona en kinderrechten. Daarnaast voorzien ze ook een pagina op hun website met nuttige hulpmiddelen. 
 • Eurochild voorziet in heel wat hulpmiddelen, voor zowel kinderen, ouders, professionals en beleidsmakers. Op de site van Eurochild vind je ook een rapport over het betrekken van kinderen en jongeren bij het vormgeven van maatregelen tegen COVID19. 
 • Human Rights Watch biedt informatie aan over welke risico's corona  meebrengt voor de rechten van het kind. 
 • UNICEF brengt heel wat info samen over hoe kinderen te beschermen tijdens deze crisis. 
 • Save the Children brengt een rapport naar buiten over kinderrechten ten tijde van corona. 
 • De Raad van Europa bundelt allerlei info over kinderen en corona op deze pagina