Corona en kinderrechten

Wat is de impact van corona(maatregelen) op het leven van kinderen en jongeren? Deze vraag zette lokale, regionale en (inter)nationale actoren aan om diverse onderzoeken en bevragingen op te starten.

Ook KeKi voelde de nood om de gevolgen van de huidige situatie op kinderen en jongeren in kaart te brengen. Op deze pagina bundelen we initiatieven waar we aan bijdroegen:

Lopend onderzoek (2022):

• De impact op corona(maatregelen) op kinderen en jongeren.

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) verzamelen en analyseren in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media een brede waaier aan informatie over de impact van corona(maatregelen) op kinderen en jongeren.

Afgerond onderzoek

• De impact van de COVID-maatregelen op kinderen en jongeren (2021)

Dit KeKi rapport biedt een overzicht van de onderzoeken over de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren gevoerd in Vlaanderen en Brussel tot en met maart 2021. Het rapport maakt duidelijk dat de maatregelen om de COVID 19-pandemie tegen te gaan een verregaande impact hebben op verschillende aspecten van het leven van kinderen en jongeren.

Op 1 juni 2021 organiseerden we een webinar rond deze publicatie. In het verslag van dit webinar worden enkele centrale bevindingen uit divers COVID-19-onderzoek gebundeld, en wordt verslag uitgebracht over de bijdragen van drie gastsprekers. Je kan hier ook de webinar herbekijken.

 

• #jongerenovercorona (2020)

Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten organiseerden een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilden we naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Voor de meest kwetsbaren, kinderen die zeggen dat het financieel moeilijker is sinds corona, wegen de maatregelen nog zwaarder.

De resultaten die tonen hoe kinderen en jongeren de crisis en de aanpak ervaren en wat hun noden zijn bundelden we in een rapport en we schreven er een advies bij voor het beleid.

Geëngageerde burgers, middenveldorganisaties en academici nodigen we uit verder te graven in de data die we voor dit onderzoek verzamelden en die te gebruiken als inspiratie voor verdiepend vervolgonderzoek.

Wij stellen de cijferdata achter het #jongerenovercorona onderzoek gratis ter beschikking voor iedere gebruiker. Dit maakt verder onderzoek mogelijk. Bronvermelding is verplicht (#jongerenovercorona – 11-17 mei 2020 – Kinderrechtencommissariaat, Kenniscentrum Kinderrechten en Kinderrechtencoalitie). De andere voorwaarde is dat het (bewerkte) werk onder dezelfde creative commons licentie wordt gedeeld.

De cijferdata van de kinderen vind je hier. De vragenlijst die we aan hen bezorgden, vind je hier. Voor de cijferdata van de jongeren, klik hier. Voor de vragenlijst, klik hier.

Wij zijn benieuwd naar nieuwe inzichten en analyses. Om deze kenbaar te maken en voor meer info over de data en de vragenlijsten, kan u terecht op info@keki.be

 

• Belangen van het kind bij de exitstrategie (2020)

KeKi vraagt samen met Nathalie Van Ceulebroeck (AP Hogeschool, sociaal werk), Didier Reynaert (HoGent, sociaal werk), Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris), Lien Magerman (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen) Alexandra Smarandescu (Vlaamse Jeugdraad) en Fried Aernouts (Antwerps Jeugdsectoroverleg) in deze opinie om meer rekening te houden met de belangen van het kind bij het bepalen van de exitstrategie. Lees de volledige brief op de website van de Kinderrechtencoalitie.


 

Andere interessante bronnen en organisaties waar je info kan terugvinden over Corona en Kinderrechten:

 • Het kinderrechtencommissariaat
 • De Kinderrechtencoalitie
 • Uit de marge
 • Agentschap opgroeien
 • Vlaamse jeugdraad
 • Sociaal.net
 • Jeugdrecht.be
 • Bataljong
 • De Ambrassade
 • SAM
 • Unicef België
 • Ouders voor Inclusie
 • WAT WAT
 • Awel
 • ENOC, het Europese Netwerk voor Ombudsdiensten voor Kinderen
 • Eurochild
 • Human Rights Watch
 • UNICEF
 • Save the Children
 • De raad van Europa

En er zijn er ongetwijfeld nog een heleboel. Interessante organisaties of onderzoeken, mag je ons steeds bezorgen op info@keki.be