Databank

De KeKi kinderrechtendatabank geeft een overzicht van instrumenten, Vlaams onderzoek en wetenschappelijke nationale en internationale publicaties over kinderrechten. Je kan de databank consulteren in het Nederlands en het Engels.

KeKi heeft ook een bibliotheek met een ruim aanbod aan gespecialiseerde vakliteratuur over kinderrechten, kindertijd en mensenrechten. Daarnaast vind je bij ons enkele standaardwerken over kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethologie. Wil je van onze bib gebruik maken? Maak hier een afspraak.

Instrumentendatabank

De instrumentendatabank bevat juridische instrumenten en de belangrijkste beleidsdocumenten over
kinderrechten op Vlaams, federaal, regionaal en internationaal niveau.

Publicatiedatabank

De publicatiedatabank bevat output van onderzoek (tijdschriftartikelen en boeken) over kinderrechten
op Vlaams, nationaal en internationaal niveau.

Onderzoeksdatabank

De Vlaamse onderzoeksdatabank bevat lopend en afgelopen (sinds 2005) onderzoek over kinderrechten uitgevoerd aan Vlaamse wetenschappelijke instellingen.