Enquête: bepaal mee de toekomst van KeKi!

Beste,

Op het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) zijn we druk bezig met het opstellen van onze nieuwe beleidsnota voor de periode 2021-2025. Hierin vinden we jouw mening belangrijk! 

KeKi draagt bij tot de verwezenlijking van kinderrechten. Door kennis over kinderrechten te maximaliseren, verbindt KeKi kennis, actoren en kinderrechten. KeKi investeert in het continue ontwikkelen, borgen, verspreiden, activeren en benutten van informatie, ervaringen, vaardigheden en attitudes zodat de rijkdom van kinderrechten bewaard, gedeeld en ontwikkeld wordt en in een verscheidenheid aan contexten toegankelijk is.

KeKi realiseert kinderrechten vanuit een interdisciplinaire, wetenschappelijke en evidence based benadering. KeKi gaat hierbij steeds reflectief te werk, in continue dialoog met zijn partners en gebruikers.

Deel via deze vragenlijst, jouw mening over de betekenis, de rol en de toekomstige activiteiten van KeKi. De vragenlijst invullen duurt hoogstens 10 minuten

Alvast hartelijk bedank voor je medewerking!

Het KeKi team

 

 

Niet nuttigMinder nuttigNuttigZeer nuttigGeen mening
Databank *
Research on Stage *
Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten *
Vorming op maat *
Beleidsadvies *
Wetenschappelijke artikels *
Expertise in werkgroepen/overleggroepen/stuurgroepen etc. *
Consult – kinderrechtenperspectief binnenbrengen in organisatie *
Review artikels/bijdragen *
Spreker op studiedagen, vormingsmomenten, opleidingen etc. *
Onderzoeks- of projectpartner *
Training in kinder- en mensenrechten *
Online communicatie (KeKi-berichten, Facebook, Twitter, LinkedIn, website) *