2015 Deelrapport 4 van Omgevingsanalyse Vlaams Jeugdrecht: 'Het kinderrechtelijk kader'

Dutch

Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven & Kenniscentrum Kinderrechten. (2015) Rapport 4 'Het kinderrechtelijk kader'.

Deelrapport 4 'Het Kinderrechtelijk kader' is een onderdeel van het rapport ‘Omgevingsanalyse Vlaams Jeugdrecht’. De Omgevingsanalyse is geschreven in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn en in consortium met: KU Leuven, UGent, Vrije Universiteit Brussel en, in onderaanneming, KeKi vzw. Het deelrapport (4) beschrijft het kinderrechtelijk kader dat relevant is voor de preventie, omschrijving en aanpak van jeugddelinquentie. KeKi selecteerde uit een overzicht van de belangrijkste relevante kinderrechteninstrumenten zeven internationale en Europese instrumenten  en onderzocht de betekenis voor de aanpak van jeugddelinquentie. Het onderscheid tussen juridisch bindende teksten (hard law) en niet-juridische bindende teksten (soft law) is visueel ingewerkt door het gebruik van een lichtere, grijze druk voor de niet-bindende teksten. Het volledig rapport vindt u hier.

Studies en onderzoeksrapporten