2015 Kinderrechten in beleid en onderzoek: een vergelijkende analyse

Dutch

Via een vergelijking van KeKi’s zwaartepuntenanalyses van 2013 en 2015 met een aantal (beleids)documenten wil voorliggend advies overgaan tot identificatie van gelijklopende zwaartepunten, thematische verschillen en mogelijke grijze zones en/of hiaten in kinderrechtenthema’s. Volgende instrumenten worden onder de loep genomen:

  • Beleidsnota Jeugd 2014-2019
  • Beleidsbrief Jeugd 2015-2016
  • Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019
  • Slotbeschouwingen voor België van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (2010)
  • Jaarverslag 2014-2015 van het Kinderrechtencommissariaat.
Beleidsadvies