2016 - Europese en internationale beleidsagenda's over kinderrechten en jeugd

Dutch

In dit advies over Europese en internationale beleidsagenda’s geeft KeKi de stand van zaken van deze beleidsagenda's over kinderen, jeugd en kinderrechten weer. De tekst actualiseert de eerdere studies die in 2014 en 2010 werden uitgevoerd.

Beleidsadvies