2012 Jaarverslag

Dutch

Na de opstart in 2010 en het uitzetten van de inhoudelijke lijnen in 2011, was 2012 een uitdagend en productief jaar voor KeKi. De output, profilering en samenwerkingsverbanden die in de voorafgaande jaren stapsgewijs werden opgebouwd, konden nu op een steeds groeiende wijze worden ingezet voor inhoudelijke verdieping en verankering van de KeKi-werking in al haar facetten.

Jaarverslag