2011 Jaarverslag

Dutch

Als jonge organisatie bevindt het Kenniscentrum Kinderrechten zich in een b(l)oeiende periode. Na de opstart en bekendmaking in 2010, was 2011 een jaar van inhoudelijke verdieping, concrete output, verdere profilering en nieuwe samenwerkingsverbanden. Uiteenlopende projecten werden opgestart en/of tot een succesvol einde gebracht, waarbij een aantal activiteiten ook de basis legden voor de toekomstige werking.

Jaarverslag