2013 Jaarverslag

Dutch

Aan het eind van de eerste beleidsperiode (2011-2013) heeft het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) zich ontwikkeld tot aanspreekpunt voor de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind. KeKi heeft zich op verschillende manieren ingezet om die kennis samen te brengen, toegankelijk te maken, te verspreiden en te stimuleren. Zo werd de Kinderrechtendatabank vervolledigd, werden de zwaartepunten in het Vlaamse kinderrechtenonderzoek geïnventariseerd en voorgesteld, werden de KeKi berichten verder verspreid, ging het vernieuwde Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) zijn tweede jaargang in en kwamen verschillende actoren tijdens de PAVO in gesprek over kinderrechten en publieke ruimte. Via deze en andere initiatieven bereikte KeKi een brede doelgroep. Hierbij blijft KeKi zich profileren als sleutelfiguur op de brug tussen beleid, praktijk en onderzoek uit verschillende disciplines.

Jaarverslag