2011 Het Decreet Rechtspositie in internationaal perspectief

Dutch

Deze studie plaatst het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de integrale jeugdhulp (DRM) van 7 mei 2004 in internationaal perspectief, en toetst het decreet aan een aantal instrumenten van internationaal recht. Een dergelijke toetsing is relevant omdat zo niet alleen duidelijk wordt in welke opzichten het DRM vernieuwend is, maar ook op welke vlakken het DRM misschien niet voldoet aan internationaalrechtelijke verplichtingen en/of het inspiratie kan putten uit andere instrumenten.

Studies en onderzoeksrapporten