2013 Zwaartepunten in het Vlaams kinderrechtenonderzoek (thematische analyse)

Dutch

In de beleidsperiode 2011-2013 nam KeKi zich voor om, in het kader van zijn platformfunctie voor wetenschappelijk onderzoek over kinderrechten, een grondige studie uit te voeren naar kinderrechten(gerelateerde) thema’s waarrond in Vlaanderen nog geen - of (te) weinig - onderzoek bestaat. Aantonen dat iets afwezig is, is echter geen evidente opdracht. Hiervoor is het in de eerste plaats noodzakelijk een goed overzicht te hebben van het aanwezige onderzoek. Daarom wordt in dit rapport vooreerst een duidelijk referentiekader voorgesteld op basis waarvan bestaand onderzoek op een systematische manier verzameld en geïnventariseerd wordt aan de hand van inhoudelijke thema’s. Op deze manier kunnen thematische zwaartepunten in het bestaand kinderrechtenonderzoek geïdentificeerd worden.

Studies en onderzoeksrapporten