2014 Jaarverslag

Dutch

KeKi heeft intussen reeds haar vierde volledige werkjaar achter de rug! Bovendien was 2014 het eerste jaar van KeKi’s nieuwe beleidsperiode (2014-2017) waarin we aan de slag gingen met een kersvers beleidsplan. Het was een inspirerend en intensief jaar, waarin KeKi kon groeien – we kregen er een fijne collega bij en mochten vier stagiairs en één jobstudent verwelkomen – en waarin we ook onze expertise verder konden uitbreiden naar nieuwe (internationale) kennisdomeinen.

Jaarverslag