Belang van het kind

Het belang van het kind vormt een belangrijk basisprincipe van het Verdrag voor de Rechten van het Kind (VRK). Maar, wat betekent dit ‘belang’ precies? Hoe kan men bepalen wat in het belang van een individueel kind is? En verschillen de belangen van kinderen onderling? Hoe kunnen de belangen van kinderen verzoend worden met de belangen van anderen? Deze vragen staan centraal in KeKi’s thematische benadering van ‘het belang van het kind’.

In opdracht van de Vlaamse Overheid onderzocht KeKi hoe inspiratie kan worden gevonden in onderzoek en de praktijk in het concreet bepalen van ‘het belang van het kind’. Het onderzoek en het beleidsadvies dat hiertoe wordt uitgewerkt, werd gebruikt in de Europese ‘child best interests’ conferentie die de Belgische, Waalse en Vlaamse overheid organiseerden naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het VRK.

Onderzoek

van Hooijdonk E. (2015). Children's best interests between theory & practice - Discussing a report by the Children's Rights Knowledge Centre, A contribution to the publication of the congress, Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw. (summary) (full publication)

Kenniscentrum Kinderrechten vzw. (2014), Children’s best interests between theory & practice - A discussion of commonly encountered tensions and possible solutions based on international best interests practices and policy strategies since 2004, Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw. (rapport)

Beleidsadvies

Kenniscentrum Kinderrechten vzw. (2014), Children’s best interests between theory & practice - Recommendations or discussion topics based on international best interests practices and policy strategies since 2004, Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw. (advies)