Onderzoek & projecten

Via functioneel onderzoek bouwt KeKi kennis en expertise op in diverse kinderrechtenthema’s. Dit onderzoek staat in het teken van competentie-opbouw, vorming en beleidsadvies. Zowel de lopende projecten als de resultaten van afgelopen projecten kan je hier per thema terugvinden. Binnen elk thema wordt een onderscheid gemaakt tussen onderzoek, beleidsadvisering, vorming en presentaties.

Rond de thema's met een (*) heeft KeKi op dit moment één of meerdere projecten lopen.

KeKi start in 2018 met een Europees project over geweld tegen kinderen en een Erasmus+ project over democratie en drama in de klas

Van juli 2018 tot juli 2019 voert KeKi het project REFLECTOR uit, met als doel het versterken van participatie van kinderen en jongeren aan het Vlaamse beleid.