Asiel en Migratie

Publicaties

Raad van Europa  (2018) How to convey child-friendly information to children in migration: a handbook for frontline professionals, Strassbourg: Council of Europe Publishing

  • Dit praktische handboek wordt uitgegeven door de Raad van Europa en wordt mede opgesteld door Europese deskundigen op het gebied van kinderrechten en migratie, waaronder Van Vooren Ellen. 

Enkele kernboodschappen van de pubicatie:

  • Waar hebben we het over? Kindvriendelijke informatie betekent informatie die is aangepast aan de leeftijd, maturiteit, taal, gender en cultuur van het kind (richtlijnen van de Raad van Europa over kindvriendelijke justitie).
  • Waarom is het belangrijk? Zonder kindvriendelijke informatie hebben kinderen te maken met extra barrières bij de toegang tot hun rechten en deelname aan de procedures die hen betreffen.
  • Wat betekent het voor stakeholders en overheden? Het is niet duurder om op een kindvriendelijke manier met kinderen te communiceren, maar het is vaak iets wat we in onze professionele praktijk kunnen doen door een vertrouwensrelatie met het kind op te bouwen en communicatiemethoden en -inhoud aan te passen aan de behoeften en sterke punten van het individuele kind.
  • Voor wie is het? Het handboek is gericht naar alle professionals en vrijwilligers die werken met kinderen in migratie. Dit uiterst praktische handboek bevat stof tot nadenken, aanbevelingen van kinderen om de communicatie te verbeteren en voorbeelden van veelbelovende praktijken om de lezer te inspireren.

Presentaties

Van Vooren, E. (2018) Child-friendly information and access to rights. Presentatie tijdens Roundtable "Delivering real change: effectively protecting refugee and migrant children's rights", georganiseerd door de Council of Europe in Strasbourg (13 -14 December 2018)

Ghéquière,G. (2017), Mind the gap! Deconstructing differences between migrant children in European border policies. Presentatie tijdens Bangor Interdisciplinary Conference on Childhood and Youth (juni 2017)