Internationaal

Kinderrechten omvatten een belangrijke internationale dimensie. Niet alleen is er op juridisch vlak het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind met de bijbehorende facultatieve protocollen en VN-mechanismen, ook thematisch blijven maatschappelijke uitdagingen voor kinderen en jongeren vaak niet binnen de landsgrenzen. KeKi voert onderzoek en geeft vorming over kinderrechtenthema's op het snijvlak tussen het lokale en het globale, zoals armoede, migratie, gewapend conflict enz. Een multidisciplinaire aanpak staat hierbij centraal.

Publicaties

Vandenhole, W., Desmet, E., Reynaert, D. & Lembrechts, S. (eds.) (2015). Routledge International Handbook of Children's Rights Studies, New York: Routledge.

  • Dit handboek biedt een overzicht van het hedendaagse onderzoekslandschap voor lezers die vanuit theorie of praktijk werkzaam zijn rond mensenrechten van kinderen. Het boek hanteert een multidisciplinaire aanpak en gaat dieper in op een aantal centrale kinderrechtenthema's op de kruising van het lokale en het globale. De 23 hoofdstukken zijn geschreven door gerenommeerde wetenschappers en externe onderzoekers. Samen vormen ze een kritische en waardevolle gids in de kennisopbouw rond actuele uitdagingen en dilemma's inzake kinderrechten.

Vandenhole, W., Reynaert, D., Lembrechts, S., Desmet, E., Vlieghe, K. (eds.) (2011). International Interdisciplinary Course “Children’s Rights in a Globalized World: From Principles to Practice”, 5 to 17 September 2010, Ghent-Antwerp (Belgium). Summary report. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

  • Dit rapport biedt een samenvatting van de eerste internationale cursus, die plaatsvond in 2010.

Desmet, E., Duff, B., Lembrechts, S., Reynaert, D., Vandenhole, W. & Vlieghe, K. (eds.) (2013) Human Rights for Development. An international training programme on human rights in development with a focus on children's rights, 30 July - 24 August 2012. Antwerp (Belgium). Summary report, Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

  • Dit rapport biedt een samenvatting van de tweede internationale cursus, die plaatsvond in 2012.

Van Camp, K. & Lembrechts, S. (eds.) (2015) Human Rights for Development. An international training programme on human rights in development with a focus on children's rights, 28 July - 22 August 2014. Ghent (Belgium). Summary report, Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

  • Dit rapport biedt een samenvatting van de derde internationale cursus, die plaatsvond in 2014.

Presentaties

Van Vooren, E., Vlieghe, K. (2018) 'Introducing the Summer School' en 'A child rights approach: reflective dialogue' Presentaties in het kader van de Summer School Children's Rights Human Rights' in Swansea van 3 tot 7 september 2018. 

 

Vorming

Kijk voor meer info over de internationale vormingen op onze vormingspagina.