Jeugdbeleid & Jeugdwerk

Nieuw project: Komm-Af

Komm-Af is een project van BataljongJint, het Kenniscentrum Kinderrechten en De Ambrassade. Dit project streeft naar toegankelijk jeugdwerk en jeugdaanbod zodat meer kinderen en jongeren hun recht op vrije tijd ten volle kunnen benutten. Deze video toont je het proces dat we doorlopen.Voor meer info over dit project, contacteer ellen.vandamme@keki.be 

 

Gedurende de eerste beleidsperiode van KeKi (2011-2013) stond de relatie tussen jeugd (+18 jaar) en kinderrechten centraal in de expertise-opbouw. Dit heeft geleid tot verschillende onderzoeksprojecten, adviezen en presentaties.

Onderzoek

Desmet, E., Op de Beeck, H., & Vandenhole, W. (2015). “Walking a tight rope. Evaluating the Child and Youth Impact Report in Flanders”, International Journal of Children’s Rights, vol. 23, no. 1, 78-108.

 • Dit artikel bespreekt de eerste evaluatie van de JoKER in Vlaanderen.

Desmet, E., Op de Beeck, H., Vandenhole, W. (2012). Evaluatie van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER). Onuitgegeven onderzoeksrapport. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

 • In dit rapport wordt de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER) grondig geëvalueerd. De JoKER zorgt ervoor dat bij elk voorstel van decreet dat de belangen van kinderen en jongeren (-25 jaar) rechtstreeks raakt, de gevolgen van de voorgestelde regelgeving voor kinderen en jongeren grondig onderzocht worden. Indien de voorgestelde regelgeving negatieve gevolgen zou brengen voor kinderen en jongeren, dient in de mate van het mogelijke worden gezocht naar alternatieven.

Desmet, E., Op de Beeck, H., Vandenhole, W. (2013). Het kind- en jongereneffectrapport (JoKER) in de weegschaal. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 14 (1), 6-22. (artikel)

Desmet, E., Op de Beeck, H. (2014). Strategic decisions in setting up child rights impact assessments. Revue générale de droit (RGD), 44 (1), 125. (artikel)

Desmet, E., Op de Beeck, H., Vandenhole, W. (2014). Walking a tight rope. Evaluating the Child and Youth Impact Report in Flanders. Accepted for publication in The International Journal of Children’s Rights. (artikel)

 • Deze artikels gaan over de KeKi evaluatie van de JoKER

Desmet, E., Piessens, A. (2012). Het vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid: een verhoogde duidelijkheid, een verarmd maatschappelijk debat? Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 13, (1), 53-62.

 • Dit artikel biedt een kritische reflectie over het vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Desmet, E. (2012). Implementing the Convention on the Rights of the Child for ‘youth’: who and how? International Journal of Children's Rights, 20, (1), 3-23.

 • Dit artikel bediscussieert de toepasbaarheid van kinderrechten voor jongeren of jongvolwassenen.

Desmet, E. (2010). European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights: Comparison and Possible Synergies. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

 • Deze studie vergelijkt Europese en internationale beleidsstrategieën op vlak van jeugd en kinderrechten.

Beleidsadvies

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2010, update 2014). The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children's Rights: A Belgian EU Presidency-Youth Note (advies 2010 en advies 2014)

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2011). Reflecties van het Kenniscentrum Kinderrechten naar aanleiding van de bevraging van de Raad van Europa over een eerste ontwerp van strategie kinderrechten 2012-2015 (reflectie op eigen initiatief)

 • Deze beleidsadviezen voorzien aanbevelingen voor Europese strategieën rond jeugd en kinderrechten.

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2012). Evaluatie van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER). (advies op vraag)

 • Dit beleidsadvies voorziet aanbevelingen tot het bijstellen van de Kind- en Jongereneffectrapportage (JoKER), op basis van de KeKi evaluatie van de JoKER.

Presentaties

Desmet, E. (2013). The child and youth impact report (JoKER) in Flanders. Presentatie in “Bringing children in from the margins: symposium on child rights impact assessment”, University of Ottawa, 14-15 mei 2013.

Desmet, E. (2013). Strategic decisions in developing CRIAS, Illustrated by the experience of the Child and Youth Impact Report (JoKER) in Flanders (Belgium). Workshop in “Bringing children in from the margins: symposium on child rights impact assessment”, University of Ottawa, 14-15 mei 2013.

 • Deze presentaties gaan over de KeKi evaluatie van de JoKER

Desmet, E. (2012). Extending the Convention on the Rights of the Child to 18-24 years old. Experience of Flanders (Belgium). UNCRC workshop, Cardiff, 22 november 2012.

Desmet, E. (2012). The child and youth impact report (JoKER) in Flanders. In UNCRC workshop, Cardiff, 22 november 2012.

Desmet, E. (2012). Implementing the Convention on the Rights of the child in Belgium, presentatie in seminarie “Implementing the UNCRC: the Welsh approach in an international context”, Welsh Parliament, Cardiff, 21 november 2012.

Desmet, E. (2012). The CRC, children's rights and 18-24 year olds. Presentatie op de Conferentie 'Taking the Rights Steps. Children's Rights: Wales and the World', Swansea University, Swansea, 11-12 juni 2012.

 • Deze presentaties gaan over de toepassing van kinderrechten voor jongeren en jongvolwassenen.

Desmet, E. (2010). De EU-strategie voor de Rechten van het Kind: stand van zaken en consultatieronde. Presentatie op Jeugdig Europa: Kinderrechten en de Europese Unie, georganiseerd door JINT vzw, Brussel, 24 juni 2010.

 • Presentatie over de EU strategie voor de rechten van het kind.