Publieke ruimte

Vlaanderen moet de komende decennia belangrijke uitdagingen onder ogen zien op vlak van ruimtelijk beleid. Een samenloop van demografische voorspellingen en maatschappelijke tendensen – zoals de toename van gemotoriseerd verkeer, de criminalisering van ‘overlast – zetten bewegingsvrijheid binnen de publieke ruimte onder druk. Als mede-gebruikers en mede-eigenaars van een gedeelde publieke ruimte zijn kinderen en jongeren bijzonder getroffen. De plaats van kinderen en jongeren in de publieke ruimte, en hun interacties met andere ‘gebruikers’ van deze ruimte is een thema dat bij uitstek onderzocht wordt vanuit KeKi’s kritisch perspectief, waarbij de rechten van kinderen en jongeren bestudeerd worden in relatie tot de rechten van anderen (zie ‘visietekst’).

Publicaties

Naar aanleiding van de vorming over kinderrechten en publieke ruimte werd een TJK-themanummer over jongeren en publieke ruimte samengesteld. Meer info vind je hier. Het nummer is vrij raadpleegbaar in de bibliotheek van KeKi.

Presentaties

Cops, D. (2012). Recht op veiligheid!? De autonome aanwezigheid van jongeren in de publieke ruimte en de impact op hun onveiligheidsgevoelens. Presentatie op de studievoormiddag 'Jongeren ‘buiten’? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte', georganiseerd door het Jeugdonderzoeksplatform, het Leuvens Instituut voor Criminologie en het Kenniscentrum Kinderrechten, Leuven, 20 september 2012.

Op de Beeck, H. (2012). Opgepast: rondhangende jongeren! Het verband tussen levensstijlrisico’s en jeugddelinquentie uitgediept. Presentatie op de studievoormiddag 'Jongeren ‘buiten’? Een criminologisch debat over jongeren in de publieke ruimte', georganiseerd door het Jeugdonderzoeksplatform, het Leuvens Instituut voor Criminologie en het Kenniscentrum Kinderrechten, Leuven, 20 september 2012.

  • Deze presentaties handelen over kinderen en jongeren in de publieke ruimte, en de link met delinquentie en onveiligheidsgevoelens.

Beleidsadvisering

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2013). Advies voor bestek belevingsonderzoek inzake een Kindfocus in de Stadsmonitor.

  • In dit advies voor het Team Stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur wordt niet alleen gepleit voor participatief onderzoek met kinderen en jongeren, er worden ook concrete aanwijzingen voorzien over hoe men een dergelijk project kan uitwerken. (advies en achtergrondstudie)

Vorming

De KeKi post-academische vorming (PAVO) van 2013 handelde over kinderrechten en de publieke ruimte. Vragen en knelpunten over de fysieke en mentale plaats die kinderen en jongeren binnen de publieke ruimte willen, kunnen en mogen invullen, kritisch bediscussieerd vanuit een kinderrechtenperspectief. In Antwerpen (9/10/2013) stond het thema 'Opgroeien in de publieke ruimte' centraal, met Vlaamse en Nederlandse bijdragen uit de sociale geografie, pedagogie, childhood studies, rechten en verkeerskunde. In Brussel (29/11/2013) stonden we stil bij het thema 'Confrontatie en ontmoeting in de publieke ruimte', waar het criminologisch perspectief, het 'kleine ontmoeten' en de ruimte voor kinderen en jongeren in Anderlecht aan bod kwamen. Hier vindt u het PAVO-programma en een uitgebreid verslag.