Indicatoren

Kinderrechtenindicatoren worden gebruikt om de implementatie en realisatie van kinderrechten nauw op te volgen. De keuze van indicatoren kan echter belangrijke gevolgen met zich meebrengen voor de uiteindelijke resultaten die eruit voortkomen. Daarom staat het gebruik van indicatoren sterk ter discussie in de (internationale) kinderrechtenwereld. Naar aanleiding van deze discussie voerde KeKi een kritische studie naar kinderrechtenindicatoren op basis waarvan concrete richtlijnen werden geformuleerd die van belang zijn voor het ontwikkelen van dergelijke indicatoren.

Onderzoek

Op de Beeck, H., Vandenhole, W., Desmet, E. (2012).'Meten' en 'Weten voor een gefundeerd kinderrechtenbeleid. Een kritische reflectie over de zin en onzin van kinderrechtenindicatoren. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw. (rapport)

Op de Beeck, H. (2014). Children's rights indicators from theory to implementation: The Flemish case. Child Indicators Research.Online first, DOI 10.1007/s12187-014-9240-z. (artikel)

  • Rapport en artikel over KeKi’s kritische studie over kinderrechtenindicatoren.

 

Beleidsadvies

Kenniscentrum Kinderrechten vzw (2012). Indicatoren voor een gefundeerd kinderrechtenbeleid.

  • Beleidsadvies naar aanleiding van KeKi’s kritische studie over kinderrechtenindicatoren.

 

Presentaties

Op de Beeck, H. (2013). Children’s rights indicators from theory to implementation: The Flemish case. Paper gepresenteerd op het 4de congres van de International Society for Child Indicators (ISCI), Seoul National University, Seoul, 29-31 mei 2013.

  • Een internationale presentatie van KeKi’s kritische studie over kinderrechtenindicatoren.

De Bruycker, T. (2012). Zin in kinderrechtenindicatoren. Presentatie op het interdisciplinair expertenseminarie 'Zin en onzin van het gebruik van kinderrechtenindicatoren', Brussel, 25 juni 2012.

Op de Beeck, H. (2012). Introductie. Presentatie op het interdisciplinair expertenseminarie 'Zin en onzin van het gebruik van kinderrechtenindicatoren', Brussel, 25 juni 2012.

Van Kalmthout, D. (2012). Zin en onzin van het gebruik van kinderrechtenindicatoren. Presentatie op het interdisciplinair expertenseminarie 'Zin en onzin van het gebruik van kinderrechtenindicatoren', Brussel, 25 juni 2012.

  • Deze presentaties werden uitgewerkt door KeKi en twee belangrijke stakeholders voor het expertenseminarie ‘Zin en onzin van het gebruik vak kinderrechtenindicatoren’ dat door KeKi werd georganiseerd.