Wij verzamelen onderzoek naar de impact van corona op kinderen en jongeren. 

Kan jij ons helpen?

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) verzamelen en analyseren in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media een brede waaier aan informatie over de impact van corona(maatregelen) op kinderen en jongeren.

Welke informatie zoeken we? 

•    Soort 
Wetenschappelijk of academisch onderzoek, maar ook bevragingen of peilingen van (middenveld)actoren. Alles, écht alles kan interessant zijn voor de verzameling en analyse!
 
•    Doelgroep
Onderzoek dat zich richt op kinderen, jongeren, volwassenen ... Al dan niet met een focus op verschillende doelgroepen (migratieachtergrond, jeugdhulp, met een beperking ...).
 
•    Inhoud
Onderzoek - in de ruime zin van het woord - dat de impact van corona(maatregelen) op kinderen en jongeren bestudeert, ongeacht in welke context (school, jeugdwerk, sociale media…) of in welk thema (armoede, diversiteit...). Het onderzoek mag zowel in het Nederlands als in het Engels zijn.
 
•    Waar
Zowel onderzoek met een lokale, regionale, nationale als internationale scope is interessant. Alle input is interessant. Het finale onderzoeksrapport zal inzoomen op de Vlaamse context.
 
•    Tijdspanne
Afgerond en lopend onderzoek vanaf maart 2020.
 

Heb jij sinds maart 2020 een onderzoek of bevraging geleid over dit onderwerp of werk je er momenteel nog aan? Vul dan zeker het formulier in. Het duurt slechts 5 minuten. 

Geef interessant onderzoek door via dit formulier.

Heb je weet van onderzoek of dataverzamelingen? Laat dan zeker iets weten door een mail te sturen naar rozelien.vanerdeghem@keki.be.

 

Verspreid je mee?

Een uitgebreide verzameling van onderzoek is de sleutel tot succes. Jij kan daarbij helpen. Stuur deze oproep door naar medecollega's, kennissen, vrienden ... Spread the word. 

Waarom zijn we op zoek naar informatie?

Door het verzamelen en analyseren van bestaande kennis wensen we enerzijds de impact van corona(maatregelen) in kaart te brengen en anderzijds inzicht te krijgen in welke hiaten vandaag nog overblijven in onze huidige kennis. Op die manier hopen we beleid, praktijk en onderzoek te inspireren en zo de positie van kinderen en jongeren in de samenleving te versterken.

Benieuwd naar wat vooraf ging?

Wat is de impact van corona(maatregelen) op het leven van kinderen en jongeren? Deze vraag zette lokale, regionale en (inter)nationale actoren aan om diverse onderzoeken en bevragingen op te starten. KeKi bracht in 2021 een overzichtspublicatie uit van bestaand onderzoek in Vlaanderen en Brussel. In 2021 deed het JOP ook onderzoek naar het welzijn van kinderen in COVID-tijden. Onderzoek over de impact van corona(maatregelen) blijft relevant. De impact kan namelijk nog lang voelbaar zijn op verschillende aspecten van het leven van kinderen en jongeren. Daarnaast werd er ook veel nieuw onderzoek uitgevoerd sinds de overzichtspublicatie van KeKi.