Doelgroepen

De drie belangrijkste doelgroepen van het Kenniscentrum Kinderrechten zijn de Vlaamse overheid, praktijkmedewerkers, jeugd- en kinderrechtenactoren en de academische wereld. 

Voor KeKi is interactie met en tussen actoren cruciaal. KeKi slaat daarom een brug tussen grote professionele groepen die een -fundamentele- rol vervullen in het realiseren van kinderrechten: beleid, praktijk en onderzoek. We voeden, verbinden en ondersteunen hen, met aandacht voor ieders eigenheid en specifieke rol, zodat (kennis over) kinderrechten worden verbreed en verdiept.  

Samenwerkingsverbanden

Hier vind je onze samenwerkingsverbanden met andere organisaties en instellingen.