Doelgroepen

De drie belangrijkste doelgroepen van het Kenniscentrum Kinderrechten zijn de Vlaamse overheid, praktijkmedewerkers, jeugd- en kinderrechtenactoren en de academische wereld.

KeKi richt zich in de eerste plaats naar de Vlaamse overheid en in het bijzonder het Departement Cultuur, Jeugd en Media, zowel voor adviesverlening als voor het ontsluiten van wetenschappelijk onderzoek.

Een tweede doelgroep zijn alle jeugd- en kinderrechtenactoren (NGO’s en het werkveld – op het niveau van directie- en beleidsfuncties), voornamelijk voor het communiceren van wetenschappelijk onderzoek en het aanbieden van vorming.

Ten derde richt het Kenniscentrum Kinderrechten zich ook tot de wetenschappelijke wereld, onder meer om de samenwerking rond kinderrechten tussen wetenschappers en disciplines te bevorderen.

Ook andere groepen die direct of indirect met jeugd en kinderrechten in aanraking komen, kunnen zich tot KeKi richten, al vormen ze geen prioritaire doelgroep.

 

Samenwerkingsverbanden

Hier vind je onze samenwerkingsverbanden met andere organisaties en instellingen.