Samenwerkingsverbanden

KeKi investeert in een open en constructieve samenwerking met andere actoren uit de academische wereld, het beleid en de praktijk. KeKi respecteert de positie en de specificiteit van elke actor. KeKi's uitgangspunt is zijn profiel als een academisch centrum gericht op interuniversitaire samenwerking en academische kennis, evenals de communicatie hierover.

België

- Bataljong

De Ambrassade
- Centre interdisciplinaire des droits de l'enfant (CIDE)
- Défense des Enfants International (Belgique)
- Délégué général aux droits de l’enfant
- Departement Cultuur, Jeugd & Media
- Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
- Jint
- JOP - JeugdOnderzoeksPlatform
- Journal du Droit des Jeunes
- Kind & Gezin
- Kind en Samenleving
- Kinderrechtencoalitie
- Kinderrechtencommissariaat
- La Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant
- Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
- Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide a la Jeunesse
- Services Droit des Jeunes
- Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) 

- Tzitemzo
- UNICEF België
- VBJK - Expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang
- Vlaamse Jeugdraad

 

 

 

Europa

- Eurochild

ChildONEurope - European Network of National Observatories on Childhood
- ENOC - European Network of Ombudspeople for Children
- Europese Commissie - DG Justitie - Rights of the Child
- European Network of Child Friendly Cities
- Children’s Rights European Academic Network (CREAN)
- Raad van Europa - Building a Europe for and with children
- Centre for Children’s Rights, Queens Unviversity Belfast
- Wales Observatory (Children's Rights), swansea University

 

Internationaal

- Blog: International human rights courses, traineeships & jobs
- Childwatch
- Committee on the Rights of the Child
- CRIN - Child Rights Information Network
- Institut International des Droits de l'Enfant
- International Childhood and Youth Research Network (ICYRNet)
- International Society for Child Indicators
- UNICEF Innocenti Research Centre