Beleidsadvies

2012 Onderzoeksrapport - Evaluatie van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER)

In opdracht van de Vlaamse Overheid, heeft het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) een evaluatie ondernomen van de kind- en jongereneffectrapportage (JoKER). Deze evaluatie werd uitgevoerd in het kader van de decretaal vastgelegde opdracht tot beleidsadvisering van KeKi. Dit onderzoeksrapport vormt de basis voor het beleidsadvies aan de Vlaamse Overheid. De studie presenteert een uitgewerkte SWOT-analyse van JoKER, gestructureerd aan de hand van volgende thema’s: ‘toepassingsgebied’, ‘kwaliteit’, ‘proces’, ‘ondersteuning en controle’, ‘effectiviteit’ en ‘impact’.

2010 Europese en internationale beleidsagenda's - Vergelijking en mogelijke synergieën

Deze studie vergelijkt de beleidsagenda's rond kinderen, jeugd en kinderrechten binnen de EU, de Raad van Europea en de VN en identificeert mogelijke synergieën. De studie werd gevoerd in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap.