Jaarverslag

2018 Overzichtspublicatie "Dit was 2014-2017 voor KeKi"

Deze publicatie bevat een inkijk in de beleidsperiode van 2014 tot 2017 van het Kenniscentrum Kinderrechten. We lichten de werking van KeKi toe, bieden een overzicht van de beleidsadviezen van 2014 tot 2017 en verduidelijken op welke manier KeKi acties en activiteiten heeft gekoppeld aan het meerjarenthema 'Kinderrechten en media'. Als laatste blikken we ook vooruit op de volgende beleidsperiode. Deze overzichtspublicatie is opgemaakt als een interactieve en dynamische pdf met hyperlinks, bladwijzers en kruisverwijzingen. Wanneer je als lezer hierop klikt, wordt naar een andere locatie in het document, naar een ander document of naar onze website gesprongen.

 

2014 Jaarverslag

KeKi heeft intussen reeds haar vierde volledige werkjaar achter de rug! Bovendien was 2014 het eerste jaar van KeKi’s nieuwe beleidsperiode (2014-2017) waarin we aan de slag gingen met een kersvers beleidsplan. Het was een inspirerend en intensief jaar, waarin KeKi kon groeien – we kregen er een fijne collega bij en mochten vier stagiairs en één jobstudent verwelkomen – en waarin we ook onze expertise verder konden uitbreiden naar nieuwe (internationale) kennisdomeinen.

2013 Jaarverslag

Aan het eind van de eerste beleidsperiode (2011-2013) heeft het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) zich ontwikkeld tot aanspreekpunt voor de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind. KeKi heeft zich op verschillende manieren ingezet om die kennis samen te brengen, toegankelijk te maken, te verspreiden en te stimuleren. Zo werd de Kinderrechtendatabank vervolledigd, werden de zwaartepunten in het Vlaamse kinderrechtenonderzoek geïnventariseerd en voorgesteld, werden de KeKi berichten verder verspreid, ging het vernieuwde Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) zijn tweede jaargang in en kwamen verschillende actoren tijdens de PAVO in gesprek over kinderrechten en publieke ruimte. Via deze en andere initiatieven bereikte KeKi een brede doelgroep. Hierbij blijft KeKi zich profileren als sleutelfiguur op de brug tussen beleid, praktijk en onderzoek uit verschillende disciplines.

2012 Jaarverslag

Na de opstart in 2010 en het uitzetten van de inhoudelijke lijnen in 2011, was 2012 een uitdagend en productief jaar voor KeKi. De output, profilering en samenwerkingsverbanden die in de voorafgaande jaren stapsgewijs werden opgebouwd, konden nu op een steeds groeiende wijze worden ingezet voor inhoudelijke verdieping en verankering van de KeKi-werking in al haar facetten.

2011 Jaarverslag

Als jonge organisatie bevindt het Kenniscentrum Kinderrechten zich in een b(l)oeiende periode. Na de opstart en bekendmaking in 2010, was 2011 een jaar van inhoudelijke verdieping, concrete output, verdere profilering en nieuwe samenwerkingsverbanden. Uiteenlopende projecten werden opgestart en/of tot een succesvol einde gebracht, waarbij een aantal activiteiten ook de basis legden voor de toekomstige werking.

2010 Jaarverslag

Dit is het eerste jaarverslag van KeKi. 2010 was een intensief, boeiend en leerrijk eerste werkingsjaar, waarin we een stevige basis gelegd hebben voor de verdere ontwikkeling en positionering van het Kenniscentrum.