2016 Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren - een reflectie-instrument

Dutch

Met dit beleidsadvies geeft KeKi gehoor aan de vraag van Afdeling Jeugd naar een toepasbaar instrument dat beleidsmakers aanzet om vanuit een kinderrechtenbril te reflecteren over de participatie van kinderen en jongeren aan het Vlaamse beleid. Met dit advies wordt het reflectie-instrument, zoals aangebracht in KeKi's beleidsadvies 2015/4, wetenschappelijk onderbouwd, afgetoetst met experten en verfijnd. Het opzet is te komen tot een gebruiksvriendelijk en inzetbaar instrument voor relevante en betrokken actoren. Voorliggend advies is het tussentijds resultaat van de operationalisering van het reflectie-instrument in een handleiding en een vragenlijst voor beleidsmakers. Dit advies beperkt zich tot een platte tekst. In een vervolgfase kan dit instrument met professionele vormgeving gefinaliseerd worden. 

Beleidsadvies