Research on Stage

Op 20 oktober 2022 organiseren we onze jaarlijkse Research on Stage: een kennisevent waarbij verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek centraal staat. We kijken met een kinderrechtenbril naar een maatschappelijk thema, onderzoekers komen aan het woord én uitdagingen uit praktijk en beleid krijgen een centrale plaats.

Research on Stage, dat is inspireren, uitwisselen en verbinden. 

Kindgerichte communicatie?

Je ziet ze frequent opduiken: “kindvriendelijke” documenten over allerlei thema’s en vanuit verschillende actoren en domeinen. Daarnaast hebben heel wat professionals dagelijks gesprekken met kinderen en jongeren. Kindgerichte communicatie is belangrijk en moet aangepast zijn aan de leeftijd, maturiteit, taal, gender en cultuur van het kind. Zonder die informatie ervaren kinderen namelijk extra barrières bij de toegang tot hun rechten. Een breed onderwerp en veel stof om over na te denken tijdens ons kennisevent dat in goede banen wordt geleid door Farida Barki.

Wat staat er op het programma?

12u: Onthaal met netwerklunch

13u: Dialoog | Kindvriendelijk? Kindgericht? Kinderrechterlijk? 

Wat is kindgerichte communicatie en wat zegt het kinderrechtenverdrag? Een afgelijnd antwoord kunnen we niet geven, wel een boeiend debat met het NCRKKRC en Dieneke Van de Sompel (UGent) die elk vanuit hun ervaring inzoomen op het begrip, het belang en de noden.

13u45: Inspiratiecarrousel | Hoe kindgericht communiceren?

We zoomen in op een aantal praktijkvoorbeelden en -ervaringen. Meerdere sprekers passeren de revue en delen hun inzichten en good practices. 

 • Awel, Sofie Dervarwaere
  Hoe luister je naar kinderen en jongeren?
   
 • Stad Geel, dienst Jeugd, Jonas Donckers en Sofie Gilis - project Vink en Vox:
  Hoe pak je kindgerichte communicatie participatief aan in steden en gemeenten? Een praktijkvoorbeeld.
   
 • Kind en Samenleving
  Hoe vertaal je complexe beleidsmaterie naar kinderen en jongeren op een kindgerichte manier zodat ze kunnen participeren?
   
 • Advocaat, Shana Vanderveken 
  Hoe kan je als advocaat kindgericht communiceren?
   
 • Familierechter Antwerpen, Anneleen Wynants
  Hoe pak je kindgerichte communicatie aan in de familierechtbank?

14u45: Intermezzo

15u15: Uitwisseling | Kindgerichte communicatie, wat nu? 

Wat zijn voor ons nu de kenmerken om te spreken over kindgerichte communicatie? We gaan in dialoog over drempels, kansen en hefbomen. Wat nemen we mee en welke wensen hebben we voor onderzoek, beleid en de praktijK? 

16u15: Terugblik door Nicolas Janssen van WAT WAT

16u30: Napraten met een drankje

Zien we elkaar op 20 oktober 2022?

Wanneer? donderdag 20 oktober 2022 |  12u00 (start met lunch) - 16u30, met aansluitend receptie
Locatie: Zinnema, Veeweidestraat 24 - 36, Anderlecht 
Kostprijs: 35 €, inclusief lunch en receptie 
Indien de prijs een obstakel vormt, laat het ons dan zeker weten.

Schrijf je in

 Info omtrent de voorbije edities: 

2021

Thema: 'De openbare ruimte en kinderrechten: welke weg slaan we in?'. 

Samen met onze sprekers en moderator Bieke Purnelle doken we de opnamestudio in. De kern blijft hetzelfde: we geven een podium aan actueel onderzoek over kinderrechten met als thema ‘De openbare ruimte en kinderrechten: welke weg slaan we in?'. We verspreiden nadien de gesprekken en zo kan iedereen er – op eender welk moment – naar kijken, luisteren en delen.  

We zoomden in op de thema's openbare ruimte, mobiliteit en wonen. Een aantal sprekers die door de ogen van kinderen en jongeren naar deze thema's kijken, namen ons mee op sleeptouw en zetten ons aan tot denken.

 • Panel 1: overschouwing 'openbare ruimte en kinderrechten'
  Caroline Vrijens (Kinderrechtencommissaris), Lieve Snoeckx (Octopusplan) en Céline Ramioul (KU Leuven & OSAR Architecten) brachten in kaart hoe kinderrechten in de openbare ruimte passen.
   
 • Panel 2: mobiliteit van kinderen en jongeren in de openbare ruimte
  Davy Janssens (UHasselt), Sien Benoit (UGent) en Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit) bewogen zich tussen mobiliteit en kinderrechten. Hoe kunnen we op een andere manier naar verkeer kijken?  
   
 • Panel 3: woonomgeving van kinderen en jongeren
  Sven De Visscher (HoGent) en Lien De Saegher (KU Leuven & OMGEVING) praatten over het wonen in stapelbouw en hoe ruimte-educatie kan bijdragen aan een andere kijk op wonen.

Benieuwd naar de postcasts en aanvullende interessante verwijzingen? Ga naar onze Research on Stage pagina 

2020

Raadpleeg hier het samenvattende rapport van de Research on Stage 2020. Het bijhorende welzijnscharter kan je hier terugvinden. 

Kenniscentrum Kinderrechten presenteerde:

Research on Stage 2020 - Hoe gaat het? Welzijn van kinderen en jongeren onder de loep (9u - 16u)

Deze editie ging online door. 

Op 10 november 2020 maakten we kennis met recent kinderrechtenonderzoek waar welzijn van kinderen en jongeren centraal staat. Klik hier voor het gedetailleerd programma. 

In de voormiddag zag het programma er als volgt uit:

 • We startten met een voorwoord van de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, tevens coördinerend minister van Kinderrechten. 
 • Onderzoekers van het JOP en HoGent lichtten de Vlaamse resultaten toe van het ISCWEB-onderzoek, een wereldwijde studie naar het subjectieve welzijn van kinderen met als doel het leven van kinderen te verbeteren. 
 • Onderzoekers van de KU Leuven vertelden meer over het SIGMA onderzoek, een studie naar het geestelijk welbevinden van adolescenten in Vlaanderen.
 • Daarnaast gingen we dieper in op onderzoek van de UCLL rond het versterken van de mentale veerkracht van jonge kinderen aan de hand van mindfulness (Kunst als spiegel).
 • Ook zoomden we kort in op het nieuwe Vlaamse Jeugd en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en meer bepaald het onderdeel rond welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling.
 • We verwelkomden ten slotte ook Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens

In de namiddag gingen we via werkgroepen aan de slag rond het welzijn van kwetsbare kinderen en jongeren. Wat is er nodig om hun welzijn te verhogen en hoe kunnen we beter tegemoet komen aan hun noden en behoeften? Denk er samen met ons over na en werk mee aan een welzijnscharter voor kwetsbare kinderen en jongeren. 

 

 

Het filmpje van de minister kan je hier terugvinden:

2019

Kenniscentrum Kinderrechten presenteerde

Ik spreek dus ik ben - Participatie van kinderen en jongeren aan onderzoek: impact of formaliteit? 

13 november 2019 - Brussel

Research on Stage bestaat 5 jaar! Dat moest worden gevierd, met een volledige dag gewijd aan de participatie van kinderen en jongeren. Na 30 jaar Kinderrechtenverdrag gingen we dieper in op het belang van participatie van kinderen en jongeren aan onderzoek. Kan dit meer zijn dan slechts een formaliteit? Is participatie van kinderen en jongeren wel degelijk impactsvol? En hoe zit het met de participatie van kwetsbare kinderen en jongeren? Of wat als het om een gevoelig thema gaat? 

Om een antwoord te bieden op deze vragen en meer, nodigden wij beleidsmakers, onderzoekers en praktijkwerkers uit op onze Research on Stage op 13 november! Niet minder dan vijf onderzoekers bespraken hun onderzoek waar kinderen en jongeren als volwaardige participanten aan hebben deelgenomen. Ook gingen we samen op zoek naar concrete methodieken en inspirerende praktijken om rond participatie aan de slag te gaan. Vertrekkende vanuit wetenschappelijk onderzoek en samen met praktijkwerkers, beleidsmedewerkers en onderzoekers bespraken we dus good practices, richtlijnen en aanbevelingen waar iedereen mee aan de slag kan. 

Het samenvattende rapport met vaststellingen en aanbevelingen is hier te vinden.

Het programma zag er als volgt uit:

In de voormiddag stelden verschillende onderzoekers hun studies waar participatie centraal staat voor:

 • Geweld, gemeten en geteldScholenonderzoek 2018Evi Verdonck, UCLL. Klik hier voor de presentatie. 
 • Participation for Protection – Kindgerichte benadering van minderjarige slachtoffers van geweld – Katrien Herbots, Kenniscentrum Kinderrechten. Klik hier voor de presentatie. 
 • Vorm geven aan participatie: NCRK-studie Kinderen geplaatst in gemeenschapsinstellingen – Karen Van Laethem, Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
 • Vrije tijd van jongeren in migratie – Lucas Pissens, UGent. Klik hier voor de presentatie.
 • Kinderen met een beperking in de digitale wereld – Geert Van Hove, UGent. Klik hier voor de presentatie. 

Na een netwerklunch gingen we in de namiddag via workshops aan de slag om de impact van participatie concreter vorm te geven. Zo lieten Kaat Van Acker (Odisee Hogeschool), Eveline Meylemans (UGent), Katrien Herbots (KeKi) en Hannes Vanhee (Uit de Marge) ons kennis maken met participatie in verschillende vormen. 

We sloten af met wat reflecties door Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens

De Research on Stage ging door in de gebouwen van de Nationale Commissie voor de Rechten van het kind – Willebroekkaai 33, 1000 Brussel 

2018

Kinderen, jongeren en milieu: groen achter de oren? 

KeKi presenteerde Research on Stage op 16 oktober 2018

Programma 'Kinderen, jongeren en milieu: groen achter de oren?' 

Milieu of de omgeving waarbinnen we leven. Een actueel thema dat leeft bij kinderen en jongeren; een thema dat de politieke agenda vandaag en morgen mee zal bepalen. Wat zegt het kinderrechtenverdrag over milieu? Wat zijn de nadelige effecten van ons veranderend leefmilieu? Wat zeggen kinderen en jongeren er zelf van? Hoe kunnen we kinderen en jongeren stimuleren om duurzaam gedrag te stellen? Deze vragen stonden centraal op KeKi’s Research on Stage 2018 ‘Kinderen, jongeren en milieu’. 

 

De vaststelling en aanbevelingen van deze RoSt vindt u in dit samenvattend rapport

Minister Sven Gatz verzorgde de introductie en deed uit de doeken welke plaats milieu heeft in het beleidsdomein cultuur, jeugd en media. Een uitgebreide samenvatting zal ter beschikking worden gesteld in het samenvattend rapport. 

Daniëlle Van Kalmthout (UGent en coördinator Rookvrije Samenleving) analyseert milieurechten vanuit een kinderrechtenperspectief. Zij beargumenteert dat kinderen geen ‘kleine volwassenen’ zijn, gevoeliger reageren op gifitige stoffen in hun omgeving en meer aan omgevingsfactoren blootgesteld. Deze uiteenzetting toont aan dat milieu impliciet ingebed is in het Kinderrechtenverdrag. De vraag stelt zich of dit voldoende bescherming biedt? Hebben we niet meer waarborgen nodig voor de komende generaties? Zijn er voldoende voorwaarden vervuld en aanwezig opdat kinderen het recht op leven en ontwikkeling kunnen uitoefenen, of verhinderen deze dit juist? Een uitgebreide samenvatting zal ter beschikking worden gesteld in het samenvattend rapport.

Aan verschillende tafels konden deelnemers kennismaken met de onderzoeken en/of bevindingen van verschillende experten:

Imke Pichal van VVJ: "Hoe beleven kinderen en jongeren natuur en milieu?"

Tijdens deze sessie kregen deelnemers een antwoord op volgende vragen: Hoe beleven kinderen en jongeren milieu en natuur in hun stad of gemeente? Welke pijnpunten kaarten zij aan en welke oplossingen schuiven zij naar voor? De inhoud van deze onderzoekstafel kan je nalezen in het syntheserapport 'Natuur en milieu door de bril van kinderen en jongeren'.

Mathijs Wouters van Globelink: "Te koop: meningen van jongeren"

Een verhaal door jongeren opgesteld, een verhaal dat jullie samen afbreken tot op het bot om het daarna met de brokstukken weer op te bouwen tot een inspirerend voorbeeld voor organisaties en mensen die met jongeren werken. Een sessie waar je te weten komt welke mogelijkheden er zijn om participatief te werken rond het thema milieu en duurzaamheid.  - PowerPoint

Bert Morrens van Universiteit Antwerpen: "Jongeren in onderzoek naar milieu en gezondheid - de Vlaamse humane biomonitoring"

In deze sessie ïntroduceerden we deelnemers in de meerwaarde van humane biomonitoring als onderzoekstechniek om milieuvervuiling bij jongeren op te volgen. Enkele opvallende onderzoeksresultaten met betrekking tot jongeren, uit zowel Vlaamse als uit lokale projecten werden gedeeld. - PowerPoint

Hayley Pearce van Ugent: "Groene kinderen: hoe kunnen we communicatiestrategieën inzetten om kinderen te overtuigen om duurzaam te consumeren?"

Hoe kan communicatie ingezet worden om gedragsverandering te realiseren bij jonge kinderen? Hoe kunnen kinderen overtuigd worden om meer duurzaam te consumeren? 

Hayley bracht de resultaten van haar kwalitatief onderzoek waarbij ze kinderen tussen 6 en 12 jaar heeft bevraagd omtrent hun kennis, attitudes en gedrag omtrent energieverbruik en klimaatopwarming. - PowerPoint

Marjolein Moreaux stelde in een korte pitch de jongerenklimaatmars voor. Een vijftigtal jongeren stapten van vrijdag 5 tot maandag 8 oktober vanuit Gent naar Brussel om hun persoonlijke eisen op vlak van lucht en klimaat te overhandigen aan zoveel mogelijk politici. Marjolein besprak welke successen zij bereikt hebben en met welke uitdagingen ze werden geconfronteerd. - Powerpoint

Wil jij mee nagenieten van de jongerenklimaatmars? Dan kan je hier een filmpje bekijken. 

Aan de hand van rondetafelgesprekken gingen we op zoek naar uitdagingen, goede praktijken en vragen die leven bij de deelnemers. 

Naima Charkaoui van het Kinderrechtencommissariaat verzorgde het afsluitend woord. 

 

Dank aan iedereen voor jullie aanwezigheid!

Twitter: #kinderrechtenenmilieu #RoSt2018 @KeKivzw

Facebook: https://www.facebook.com/ResearchOnStage/

2017

Levensbeschouwelijke diversiteit in de klas - 2017

KeKi presenteerde Research on Stage op 26 oktober 2017

Dees geloofde ni! Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas

Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in de klas kan leiden tot veel vragen, misverstanden, taboes en in sommige gevallen tot conflict. Maar het kan ook leiden tot een verrijking voor leerlingen en leerkrachten. Hoe halen we het beste uit een diverse klas? En hoe kan diversiteit in de klas een opstap zijn naar het internaliseren van een democratische burgerschapshouding? Deze vragen stonden centraal op KeKi’s Research on Stage 2017 ‘Dees geloofde ni! Levensbeschouwelijke diversiteit integreren in de klas’. In het samenvattend rapport vind je een weerslag van deze dag.

Onderzoekers Lore Van Praag (UAntwerpen, UGent) en Goedroen Juchtmans (KU Leuven) brachten de verhalen van leerlingen die zij ondervroegen in diverse basis- en middelbare scholen. Hoe integreren jongeren de diverse wereldbeelden waarmee zij opgroeien in hun identiteit? Welke houdingen van ouders en leerkrachten leiden voor hen tot conflict? En welke rol speelt het hebben van een andere levensbeschouwing in hun perceptie van hun onderwijstraject?

Daarna gingen Johan Lievens en Jonas Vernimmen (KULeuven) dieper in op enkele juridische vraagstukken over vrijheid van religie in het onderwijs. Is de hoofddoek verbieden op de speelplaats conform de Grondwet? Mogen niet-gesubsidieerde scholen de evolutieleer uit het curriculum schrappen? Hebben kinderen met een niet-christelijke religie recht op hun eigen religieuze feestdagen? Mogen de uren godsdienst door een ander vak ingevuld worden?

De Kinderrechtencommissaris, Bruno Vanobbergen, verzorgde het afsluitend woord.

Maar uiteindelijk stond op deze dag vooral de expertise van het publiek centraal. Aan de hand van rondetafelgesprekken ging iedereen op zoek naar inspirerende praktijken en beleidsaanbevelingen. Die input werd door KeKi gebundeld in een samenvattend rapport dat verspreid wordt naar het brede publiek, de verschillende onderwijsinstanties en de bevoegde overheidsdepartementen. Het rapport bevat een reeks aanbevelingen (vanaf p. 11):

 • Veranker empirisch gefundeerde wetenschappelijke onderzoeksresultaten in een daadkrachtig beleid dat het perspectief van kinderen en jongeren weerspiegelt
 • Creëer ruimte om inspirerende praktijken uit te rollen en regels bespreekbaar te maken en houdt daarbij rekening met volgende randvoorwaarden:
  • Plaats het kind en de jongere steeds centraal
  • Creëer een klimaat van dialoog en versterk iedere actor in dialoogcompetenties
  • Levensbeschouwing en diversiteit zijn werkwoorden
  • Hanteer de onderwijsbeginselen op vlak van levensbeschouwing als inspirator in plaats van dogmatisch
  • Overbrug en verbind de leef- en leerwereld van kinderen en jongeren

Dank aan iedereen voor jullie talrijke aanwezigheid!

Twitter: #deesgeloofdeni #RoSt2017 @KeKivzw

Facebook: https://www.facebook.com/ResearchOnStage/

 

2016

Media en kinderrechten - 2016

KeKi presenteerde Research on Stage op donderdag 20 oktober 2016

Wifi is wijs jong! #indebanvanverbinding

Op 20 oktober stonden twee onderzoekers op een podium in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel om hun inzichten over kinderen en jongeren en het gebruik van digitale media te delen met een breed publiek. We maakten een samenvattend rapport van deze dag en zetten de belangrijkste aanbevelingen op een rijtje. 

De onderzoeken van Marjon Schols (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland) en Hadewijch Vanwynsberghe (iMinds/Mediawijs) bieden een verfrissende kijk op het actorschap en de participatie(mogelijkheden) van kinderen en jongeren. Waar de aandacht in veel onderzoeken uitgaat naar risico’s en onveiligheid en vooral beheerst wordt door een beschermingsreflex, wordt hier dieper ingegaan op vaardigheden, digitale geletterdheid, tips voor ‘opvoedings’verantwoordelijken… Samen met de aanwezigen gingen we in verschillende workshops op zoek naar een attitude-opbouw en -ondersteuning. 

Onder begeleiding van experten vertaalden we de belangrijkste onderzoeksresultaten naar de eigen werkcontext:

·       Digitale vaardigheden, Erika COENE (Gezinsbond vzw) en Veronique DE LEENER (Maks vzw) - samenvatting workshop

·       Digital Storytelling, Hari SACRÉ, cultuurwerker/onderzoeker (Pianofabriek citylab - Hogeschool Gent) - samenvatting workshop 

·       Weerbaarheidsopbouw bij kinderen en jongeren, dr. Sofie VANDONINCK (Instituut voor Mediastudies, KU Leuven) - samenvatting workshop en samenvatting onderzoek

·       Opvoedingsondersteuning, dr. Hadewijch VANWYNSBERGHE / Thomas DEWEER (UM4P vzw) - samenvatting workshop

De inleiding werd verzorgd door Minister Sven Gatz. Het Kinderrechtencommissariaat verzorgde het afsluitende woord van deze interactieve voormiddag. 

Tevens kan je meer lezen over RoSt in dit interview op Alles over Jeugd, of op onze Facebookpagina!

Naar aanleiding van deze Research on Stage brachten we ook een beleidsadvies op eigen initiatief uit: Digitale media en kinderrechten. Het evenwicht is zoek binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegrond op wetenschappelijke bevindingen wordt de veronderstelde algemene consensus van het beschermingswaardig kind geproblematiseerd. Uit het advies vloeien 11 aanbevelingen voor beleid voort. 

 

2015

Jeugdhulp en jeugddelinquentie - 2015

KeKi presenteerde Research on Stage op donderdag 8 oktober 2015 

“Op weg met VOS en MOF. Inzichten uit onderzoek over jeugdhulp en jeugddelinquentie voor beleid en praktijk”

Vlaanderen kent een sterke traditie in onderzoek naar jeugdhulp en jeugddelinquentie. Het kinderrechtelijk kader vormt hierin een belangrijke leidraad.

Tijdens deze Research on Stage presenteerden zes onderzoekers belangwekkende bevinden uit hun (afgerond of lopend) doctoraatsonderzoek over jeugdhulp of jeugddelinquentie. Ze vinden een vertaling ervan in beleid en/of praktijk noodzakelijk.

Vervolgens gingen deelnemers en sprekers interactief in dialoog in zes gelijktijdige werkgroepen om deze belangwekkende vaststellingen te verfijnen in beleids- en/of praktijkaanbevelingen.

 1. Leen Cappon (UGent) ging dieper in op het hoorrecht van psychiatrische minderjarigen bij de jeugdrechter: samenvatting - verslag
 2. De huidige dominante pedagogische visie in de jeugdhulp werd door Karel De Vos (UGent) tegen het licht gehouden: samenvatting - verslag
 3. Lieselot De Wilde (UGent) tilde het debat van toegang tot het persoonlijk dossier op een hoger niveau: samenvatting - verslag
 4. Het hybride systeem van jeugdrechtmodellen waardoor jeugdrechter zich bij hun beslissing laten leiden en het verweven traject van VOS en MOF werd door Eef Goedseels (KU Leuven) geproblematiseerd: samenvatting - verslag
 5. Yana Jaspers (VUB) focuste zich op de zin en onzin van uithandengeving in relatie tot het levenstraject van uit handen gegeven jongere: samenvatting - verslag
 6. Een vraag naar meer aandacht voor het centraal stellen van het traject van jongeren, met een focus op de keuzemogelijkheden en krachten van jongeren was het onderwerp van Sofie Troonbeeckx (KU Leuven) : samenvatting - verslag

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen verzorgde een afsluitend woordje.

Van deze voormiddag werd een samenvatting gemaakt. Onder meer algemene aanbevelingen die uit de meeste werkgroepen voortvloeiden, vind je hierin terug.

2014

Zelfdoding bij kinderen en jongeren

De eerste KeKi Research on Stage op 9 oktober 2014 was een succes! Onder de titel Awel, ik zie het niet meer zitten gingen beleid, praktijk en onderzoek met elkaar in dialoog over het thema zelfdoding bij kinderen en jongeren.

Het uitgangspunt van deze voormiddag was het gelijknamige onderzoeksrapport, openbaar gemaakt in januari 2014, van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) van de UGent dat werd gevoerd in opdracht van Awel vzw.

Belangrijk bij deze concrete invullingen in het onderzoeksrapport van wat een verwezenlijking van kinderrechten kan inhouden, is dan ook dat hieraan een passend gehoor én gevolg wordt gegeven. Daarom faciliteerde KeKi, aanvullend op het ruimer kenbaar maken van de onderzoeksresultaten van Awel en EZO, de eerste stappen tussen verschillende actoren die (on)rechtstreeks in hun werking in aanraking komen met jongeren en zelfmoord(gedachten). Het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding, Zorg voor Suicidepogers, Gezinsbond en CAW gaven een verdiepende reactie vanuit hun praktijkervaring. Tijdens zes gelijklopende Ronde Tafels, begeleid door experten, konden deelnemers dieper ingegaan op een aantal punten die vanuit het onderzoek naar voren werden geschoven. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen verzorgde een afsluitend woordje.

Van deze voormiddag werd een samenvatting gemaakt. Na een overzicht van de onderzoeksresultaten en -aanbevelingen, wordt een aantal factoren opgelijst die, voortbouwend op de onderzoeksresultaten en aanbevelingen, (gemeenschappelijk) uit de ronde tafels voortvloeien en die een bestendiging resp. verdere uitwerking behoeven.

Meer info vind je in het KeKi Bericht van september 2014. Een fotoverslag vind je op onze Facebookpagina.