Training

Tweejaarlijks (laatste editie van 28 augustus tot 9 september 2016) brengt het kinderrechtenluik in de Advanced Summer Course “Human Rights for Development (HR4DEV)” de mogelijkheden en beperkingen van kinderrechten en globalisering in kaart. De vorming gaat in op actuele debatten over de contextualisering van kinderrechten, de meerwaarde en aard van een kinderrechtenbenadering op ontwikkelingsthema's, kritische benaderingen van kinderrechten in theorie en praktijk, en de aanpak van mondiale kinderrechtenthema's zoals armoede, gewapende conflicten, migratie en onderwijs. De vorming gaat door in het Engels en is toegankelijk voor deelnemers uit het binnen- en buitenland.

Alumniwerking

In 2008, 2010, 2012, 2014 en 2016 namen een 225-tal participanten uit 74 verschillende landen deel aan de internationale cursus. Wij vroegen hen hoe ze achteraf met het cursusmateriaal aan de slag gingen in hun eigen professionele omgeving. Het antwoord van 43 alumni vind je hier (in het Engels).

Nam jij ook deel aan een van de vorige edities en wil je je verhaal delen met anderen? Vul dan deze fiche in en stuur ze door naar info@keki.be! Je kan ook gewoon een mailtje sturen, of lid worden van onze LinkedIn Alumnigroep.

Publicaties

Onderstaande rapporten bieden een terugblik op de voorbije editie van de internationale cursus. In deel 1 kan je telkens lezen over de algemene achtergrond en evaluatie van de cursus, in deel 2 laten we enkele deelnemers aan het woord over hoe zij de inhoud van de cursus naar hun werkveld willen vertalen.

  • Calleeuw, H. & Lembrechts, S. (2017). Critical Interdisciplinary Course on Children's Rights with a focus on children's rights between the global and the local, 28 August - 9 September 2016, Ghent (Belgium). Summary report, Gent: Kenniscentrum Kinderrechten. (Report CICCR 2016)
  • Lembrechts, S. & Fröhlich, F. (2016). Advanced Summer Course on Human Rights, Development and Transitional Justice, 16 August - 11 September 2015, Leuven (Belgium). Summary report, Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw. 
  • Lembrechts, S., Van Camp, K. & Vlieghe, K. (2015). Human Rights for Development. An international training programme on human rights in development with a focus on children's rights, 27 July - 22 August 2014. Ghent (Belgium). Summary report, Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw.
  • Desmet, E., Duff, B., Lembrechts, S., Reynaert, D., Vandenhole, W. & Vlieghe, K. (2013) Human Rights for Development. An international training programme on human rights in development with a focus on children's rights, 30 July - 24 August 2012. Antwerp (Belgium). Summary report, Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw. (Rapport HR4DEV 2012)
  • Vandenhole, W., Reynaert, D., Lembrechts, S., Desmet, E., Vlieghe, K. (eds.) (2011). International Interdisciplinary Course “Children’s Rights in a Globalized World: From Principles to Practice”, 5 to 17 September 2010, Ghent-Antwerp (Belgium). Summary report. Gent: Kenniscentrum Kinderrechten vzw. (Rapport IICCR 2010)