Wie is wie?

Stafmedewerkers

Ellen Van Vooren, coördinator (met zwangerschapsverlof)

ellen.vanvooren@keki.be 

Ellen studeerde Criminologie aan de UGent en volgde een Postgraduaat Ontwikkelingssamenwerking aan Katho-Howest. In het kader van deze laatste opleiding liep ze stage bij de NGO 'Otra Cosa' te Peru met als doel de ondersteuning van verschillende projecten rond kinder- en vrouwenrechten. Ze werkte twee jaar in de sector voor geestelijke gezondheidszorg als preventiemedewerker. In dit kader volgde ze een permanente vorming in forensische gedragswetenschappen aan de UGent. Nadien werkte Ellen bij de dienst Studie en Beleid van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Ze werkte er onder het AMIF-project op internationale en nationale partnerschappen, over de thematieken activering en integratie van bewoners, opleidingen voor asielzoekers, geestelijke gezondheidszorg, migratiestromen en kwetsbare personen met specifieke opvangnoden.

 

 

Lisa De Roeck, inhoudelijk stafmedewerker 

lisa.deroeck@keki.be

Lisa studeerde politieke wetenschappen aan de universiteit van Gent, gevolgd door een extra opleiding International North South Cooperation aan de UCLL. In het kader hiervan liep ze zes maanden stage bij een organisatie die zich inzet voor meisjes- en vrouwenrechten in Sri Lanka, waarbij ze onder meer onderzoek deed naar de politieke participatie van kwetsbare groepen. Na een korte stage op de Benelux-desk van UNRIC, het regionaal informatie centrum van de Verenigde Naties in Brussel ging ze aan de slag bij Vrouw & Maatschappij, waarbij ze onder meer betrokken was bij dossiers rond arbeid, zorg en gezin en geweld tegen meisjes en vrouwen. Sinds september 2019 is ze voltijds actief bij KeKi.

 

Stefan Aelbrecht, inhoudelijk stafmedewerker

stefan.aelbrecht@keki.be

Stefan studeerde Rechten aan de Universiteit Antwerpen en volgde daarna een Europese Master in Mensenrechten en Democratisatie aan het European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation. Hij was al eens kort aan de slag bij het Kenniscentrum Kinderrechten als stagiair. Daarna ging het richting Soedan, waar hij rond mensenrechtenthema’s en ontwikkelingssamenwerking werkzaam was voor de delegatie van de Europese Unie te Soedan. Een korte consultancy voor Welthungerhilfe en daarna terug naar België waar hij bij Plan International Belgïe belandde. Tot voor kort werkte hij als wetenschappelijk medewerker mee aan het ‘Children in Legal Language Settings-project’, ChiLLS in het kort. Een participatief onderzoek met jongeren rond tolk-gemedieerde gesprekken in straf- en asielprocedures. Sinds januari 2021 terug aan de slag bij KeKi, om vanuit zijn vorige werkervaringen mee te bouwen aan de verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk. Stefan blijft ook actief als vrijwillig onderzoeker bij de onderzoeksgroep tolkwetenschappen.

 

Kobe Hautekiet, inhoudelijk stafmedewerker 

kobe.hautekiet@keki.be

Kobe volgde de Bachelor Politieke Wetenschappen en Master Conflict and Development Studies aan de Universiteit Gent. In het kader van deze opleiding verrichte hij eerder veldwerk in Marokko en Tunesië, over  de respectievelijke onderwerpen van zandmaffia en voedselsoevereiniteit. Nadien ging hij voor twee semesters achtereenvolgens richting Beirut en Caïro voor het volgen van de Arab Master in Human Rights and Democratization, een onderdeel van de Global Campus of Human Rights. Kobe’s thesis behandelde de aanwezigheid van kinderarbeid in Cairo, meer specifiek in de omvangrijke informele afvalverwerking. Buiten zijn studies om heeft Kobe lang actief in het jeugdwerk gestaan en als stagiair reeds meegedraaid bij zowel het Vlaams Vredesinstituut en Terre des Hommes Switzerland (Caïro). Vanaf eind juli 2021 is Kobe aan de slag bij KeKi. Hij werkt tijdelijk bij KeKi als vervanging van Ellen Van Vooren.

 

Silke Wittoeck, communicatiemedewerker

silke.wittoeck@keki.be

Silke studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Silke was 6 jaar actief bij de jeugdwerkorganisatie Idee Kids vzw waar ze diverse rollen combineerde. Met een grote voorliefde voor communicatie, kinderen en jongeren is ze momenteel deel van het KeKi-team. Ze heeft bovendien een extra opleiding als 'User Experience designer' achter de kiezen en volgt een Postgraduaat 'Trendanalyse en implementatie'. Kortom: Silke schrijft met enorm veel zin mee aan de toekomst van KeKi. 

 

 

 

Raad van bestuur 

Het Kenniscentrum Kinderrechten heeft de vorm van een vzw, met een raad van bestuur. 

Leden van de raad van bestuur:

Lieve Bradt (voorzitter Raad van Bestuur)

Johan Put

Didier Reynaert

Lieven Hérie