Wie is wie?

Stafmedewerkers

Kathy Vlieghe, algemene coördinatie, vorming en TJK
kathy.vlieghe[@]keki.be

Katrien Herbots, onderzoek, beleidsadvies en Research on Stage
katrien.herbots[@]keki.be

Sara Lembrechts, onderzoek, beleidsadvies en internationale vorming
sara.lembrechts[@]keki.be

Ellen Van Vooren, onderzoek, beleidsadvies, vorming en communicatie
ellen.vanvooren@keki.be 

Nele Willems, onderzoek en vorming
nele.willems[@]keki.be

 

 

Kathy studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent en deed nog een bijkomende specialisatieopleiding in documentatie- en literatuurwetenschappen. Zij werkte als wetenschappelijk medewerkster op het Centrum voor de Rechten van het Kind (UGent) van 1989 tot 2010. Tot op vandaag is zij nog steeds voor 10 % verbonden aan de vakgroep Sociale Agogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Zij is medeorganisator van verschillende nationale en internationale trainingprogramma’s zoals de Postacademische Vorming Kinderrechten en de International Interdisciplinary Course on Children’s Rights. Zij is ook redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK). Sinds 1 januari 2010 is zij werkzaam bij het Kenniscentrum Kinderrechten.

Katrien studeerde Rechten (1995) en Aanvullende Opleiding in de Criminologische wetenschappen (1996) aan de KU Leuven. Recentelijk volgde ze de Masterclass in Public en Social Profit Management aan de Antwerp Management School (2011-2012). Op academisch niveau is ze de afgelopen jaren werkzaam geweest aan het Instituut voor Personen en Familierecht (KU Leuven), Centrum voor de Rechten van het Kind (UGent) en het Instituut voor Sociaal Recht (KU Leuven). Dit werd afgewisseld met tewerkstellingen binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (waaronder Nieuwsbrief Jeugdrecht -de voorloper van de e-zine ‘TJK Actua- en het project Slachtoffer in Beeld) en als sectorcoördinator Bijzondere Jeugdzorg bij het Pluralistisch Platform Jeugdzorg (nu: SOM-de meerwaarde van sociaal ondernemen). Sinds mei 2014 is Katrien werkzaam bij KeKi (70%).

Sara voltooide haar specialisatiemaster in Childhood Studies & Children’s Rights aan de Vrije Universiteit van Berlijn in augustus 2013. Ze volgde eerder een LLM in International & European Law (2011), alsook een Bachelor in European Studies (2009), beide aan de Universiteit van Maastricht. In het kader van haar studies was Sara stagiaire bij Amnesty International in Nieuw-Zeeland, bij UNICEF in Genève en bij de Belgische Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK). Sinds 2010 is ze als jobstudent betrokken bij het werk van KeKi, onder andere bij de Instrumentendatabank en bij de organisatie van de tweejaarlijkse Internationale Cursus. Sinds oktober 2012 is Sara tewerkgesteld bij KeKi (eerst voltijds, sinds februari 2016 aan 70%). Sinds februari 2016 werkt ze daarnaast in een onderzoeksproject over internationale kinderontvoering aan de Universiteit Antwerpen (20%).

Ellen studeerde Criminologie aan de UGent en volgde een Postgraduaat Ontwikkelingssamenwerking aan Katho-Howest. In het kader van deze laatste opleiding liep ze stage bij de NGO 'Otra Cosa' te Peru met als doel de ondersteuning van verschillende projecten rond kinder- en vrouwenrechten. Ze werkte twee jaar in de sector voor geestelijke gezondheidszorg als preventiemedewerker. In dit kader volgde ze een permanente vorming in forensische gedragswetenschappen aan de UGent. Nadien werkte Ellen bij de dienst Studie en Beleid van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Ze werkte er onder het AMIF-project op internationale en nationale partnerschappen, over de thematieken activering en integratie van bewoners, opleidingen voor asielzoekers, geestelijke gezondheidszorg, migratiestromen en kwetsbare personen met specifieke opvangnoden.

Nele studeerde Sociale Agogiek aan de Universiteit Gent. Zij werkte als attachee bij de Studiedienst van de Gezinsbond van 2000 tot 2005. Daar was ze verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van dossiers betreffende opvoeding en onderwijs, jeugd en kinderrechten. In 2006 ging ze aan de slag als coördinator bij de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. Ze werkte er meerdere jaarthema’s uit waaronder ‘geweld tegen kinderen’, ‘uitval en uitsluiting in het onderwijs’ en ‘beeldvorming over kinderen en jongeren’. Ook werkte ze samen met de collega’s van de Franstalige zusterorganisatie la CODE aan het Alternatief Rapport van de NGO’s over de toepassing van het Kinderrechtenverdrag in België. In 2011 verruilde Nele de Kinderrechtencoalitie voor de lerarenopleiding bij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, waar ze les geeft en onderzoek doet. Daarnaast doceerde ze in 2012 en 2013 ‘Mensen- en Kinderrechten’ aan de toenmalige Katholieke Hogeschool West-Vlaanderen (nu Vives). Sinds mei 2013 is Nele voor 20% tewerkgesteld bij KeKi.

 

Raad van bestuur

Het Kenniscentrum Kinderrechten heeft de vorm van een vzw, met een algemene vergadering en een raad van bestuur.

De raad van bestuur van KeKi bestaat uit vijf personen die ook zetelen in de algemene vergadering:

Johan Put
voorzitter, Leuvens Instituut voor Criminologie en Instituut voor Sociaal Recht – KU Leuven

Wouter Vandenhole
ondervoorzitter, UNICEF Leerstoel kinderrechten – Universiteit Antwerpen

Lieve Bradt
penningmeester, Vakgroep Sociale Agogiek – Universiteit Gent

Els Dumortier
secretaris, Vakgroep Criminologie – Vrije Universiteit Brussel

Didier Reynaert
aanspreekpunt personeelszaken, Vakgroep Sociaal Werk – Hogeschool Gent

Ellen Desmet
lid, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, vakgebied migratierecht – Universiteit Gent

Stefaan Pleysier
lid, Leuvens Instituut voor Criminologie – KU Leuven

Algemene vergadering

De algemene vergadering van KeKi bestaat naast de leden van de Raad van Bestuur uit: 

Jenneke Christiaens, Vrije Universiteit Brussel
Rudi Roose, Universiteit Gent