Wie is wie?

Stafmedewerkers

Ellen Van Vooren, coördinator
ellen.vanvooren@keki.be 

Ellen studeerde Criminologie aan de UGent en volgde een Postgraduaat Ontwikkelingssamenwerking aan Katho-Howest. In het kader van deze laatste opleiding liep ze stage bij de NGO 'Otra Cosa' te Peru met als doel de ondersteuning van verschillende projecten rond kinder- en vrouwenrechten. Ze werkte twee jaar in de sector voor geestelijke gezondheidszorg als preventiemedewerker. In dit kader volgde ze een permanente vorming in forensische gedragswetenschappen aan de UGent. Nadien werkte Ellen bij de dienst Studie en Beleid van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Ze werkte er onder het AMIF-project op internationale en nationale partnerschappen, over de thematieken activering en integratie van bewoners, opleidingen voor asielzoekers, geestelijke gezondheidszorg, migratiestromen en kwetsbare personen met specifieke opvangnoden.

 

 

Lisa De Roeck, inhoudelijk stafmedewerker 
lisa.deroeck@keki.be

Lisa studeerde politieke wetenschappen aan de universiteit van Gent, gevolgd door een extra opleiding International North South Cooperation aan de UCLL. In het kader hiervan liep ze zes maanden stage bij een organisatie die zich inzet voor meisjes- en vrouwenrechten in Sri Lanka, waarbij ze onder meer onderzoek deed naar de politieke participatie van kwetsbare groepen. Na een korte stage op de Benelux-desk van UNRIC, het regionaal informatie centrum van de Verenigde Naties in Brussel ging ze aan de slag bij Vrouw & Maatschappij, waarbij ze onder meer betrokken was bij dossiers rond arbeid, zorg en gezin en geweld tegen meisjes en vrouwen. Sinds september 2019 is ze voltijds actief bij KeKi.

 

 

Stefan Aelbrecht, inhoudelijk stafmedewerker

stefan.aelbrecht@keki.be

Stefan studeerde Rechten aan de Universiteit Antwerpen en volgde daarna een Europese Master in Mensenrechten en Democratisatie aan het European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation. Hij was al eens kort aan de slag bij het Kenniscentrum Kinderrechten als stagiair. Daarna ging het richting Soedan, waar hij rond mensenrechtenthema’s en ontwikkelingssamenwerking werkzaam was voor de delegatie van de Europese Unie te Soedan. Een korte consultancy voor Welthungerhilfe en daarna terug naar België waar hij bij Plan International Belgïe belandde. Tot voor kort werkte hij als wetenschappelijk medewerker mee aan het ‘Children in Legal Language Settings-project’, ChiLLS in het kort. Een participatief onderzoek met jongeren rond tolk-gemedieerde gesprekken in straf- en asielprocedures. Sinds januari 2021 terug aan de slag bij KeKi, om vanuit zijn vorige werkervaringen mee te bouwen aan de verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk. Stefan blijft ook actief als vrijwillig onderzoeker bij de onderzoeksgroep tolkwetenschappen.

 

Heleen Lauwereys, inhoudelijk stafmedewerker

heleen.lauwereys@keki.be

 Heleen studeerde rechten aan de Universiteit van Antwerpen en behaalde daaropvolgend een LLM in International Human Rights Law aan het Irish Centre for Human Rights. Tijdens en na haar studies liep ze stage bij verschillende instellingen, waaronder de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in Genève, het Cambodja-tribunaal en het Internationaal Strafhof. Van januari 2017 tot eind 2020 werkte Heleen als doctoraatsonderzoeker aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent. Haar onderzoek gaat over het belang van het kind in straftoemetingsbeslissingen ten aanzien van ouders die strafrechtelijke feiten hebben gepleegd. In dit onderzoek onderzocht ze het spanningsveld tussen het domein van de kinderrechten en dat van het strafrecht en formuleert ze verschillende aanbevelingen voor het Belgische straf(proces)recht.

 

Ellen Van Damme, onderzoekster

ellen.vandamme@keki.be

Dr. Ellen Van Damme heeft een doctoraat in de Criminologie (KU Leuven), een Master in Conflict & Development (UGent), en een Bachelor en Master in Criminologie (KU Leuven). Tussen 2013 en 2015 deed ze onderzoek naar bendes en youth at risk in Centraal-Amerika en Zuid-Afrika. Van 2016 tot 2020 was ze een Aspirant doctoraatsonderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), van de KU Leuven. Haar doctoraatsonderzoek ging over de rol van vrouwen in en rond bendes in Honduras, Centraal-Amerika. In 2021-2022 zal ze een Fulbright postdoctoraal onderzoek uitvoeren aan het Center for the Study of International Migration (CSIM) van de University of California Los Angeles (UCLA), waar ze onderzoek zal doen naar vrouwelijke migratie tussen Honduras en de Verenigde Staten.

Ellen werkt binnen KeKi specifiek rond het project ‘Geïntegreerd jeugdwerk en jeugdaanbod lokaal’.

 

Raad van bestuur 

Het Kenniscentrum Kinderrechten heeft de vorm van een vzw, met een raad van bestuur. 

Leden van de raad van bestuur:

Lieve Bradt (voorzitter Raad van Bestuur)

Johan Put

Didier Reynaert

Lieven Hérie