Wie is wie?

Stafmedewerkers

Ellen Van Vooren, coördinator
ellen.vanvooren@keki.be 

Lisa De Roeck, inhoudelijk stafmedewerker 
lisa.deroeck@keki.be

 

Ellen studeerde Criminologie aan de UGent en volgde een Postgraduaat Ontwikkelingssamenwerking aan Katho-Howest. In het kader van deze laatste opleiding liep ze stage bij de NGO 'Otra Cosa' te Peru met als doel de ondersteuning van verschillende projecten rond kinder- en vrouwenrechten. Ze werkte twee jaar in de sector voor geestelijke gezondheidszorg als preventiemedewerker. In dit kader volgde ze een permanente vorming in forensische gedragswetenschappen aan de UGent. Nadien werkte Ellen bij de dienst Studie en Beleid van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Ze werkte er onder het AMIF-project op internationale en nationale partnerschappen, over de thematieken activering en integratie van bewoners, opleidingen voor asielzoekers, geestelijke gezondheidszorg, migratiestromen en kwetsbare personen met specifieke opvangnoden.

Lisa studeerde politieke wetenschappen aan de universiteit van Gent, gevolgd door een extra opleiding International North South Cooperation aan de UCLL. In het kader hiervan liep ze zes maanden stage bij een organisatie die zich inzet voor meisjes- en vrouwenrechten in Sri Lanka, waarbij ze onder meer onderzoek deed naar de politieke participatie van kwetsbare groepen. Na een korte stage op de Benelux-desk van UNRIC, het regionaal informatie centrum van de Verenigde Naties in Brussel ging ze aan de slag bij Vrouw & Maatschappij, waarbij ze onder meer betrokken was bij dossiers rond arbeid, zorg en gezin en geweld tegen meisjes en vrouwen. Sinds september 2019 is ze voltijds actief bij KeKi.

 

Raad van bestuur 

Het Kenniscentrum Kinderrechten heeft de vorm van een vzw, met een raad van bestuur. 

Leden van de raad van bestuur:

Lieve Bradt (voorzitter Raad van Bestuur)

Johan Put

Didier Reynaert