Wie is wie?

Stafmedewerkers

Ellen Van Vooren, coördinator ad-interim 
ellen.vanvooren@keki.be 

Kathy Vlieghe, vzw management en redactie TJK
kathy.vlieghe@keki.be 

Sara Lembrechts, inhoudelijk stafmedewerker
sara.lembrechts@keki.be

Lisa De Roeck, inhoudelijk stafmedewerker 
lisa.deroeck@keki.be

 

Ellen studeerde Criminologie aan de UGent en volgde een Postgraduaat Ontwikkelingssamenwerking aan Katho-Howest. In het kader van deze laatste opleiding liep ze stage bij de NGO 'Otra Cosa' te Peru met als doel de ondersteuning van verschillende projecten rond kinder- en vrouwenrechten. Ze werkte twee jaar in de sector voor geestelijke gezondheidszorg als preventiemedewerker. In dit kader volgde ze een permanente vorming in forensische gedragswetenschappen aan de UGent. Nadien werkte Ellen bij de dienst Studie en Beleid van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Ze werkte er onder het AMIF-project op internationale en nationale partnerschappen, over de thematieken activering en integratie van bewoners, opleidingen voor asielzoekers, geestelijke gezondheidszorg, migratiestromen en kwetsbare personen met specifieke opvangnoden.

 

Kathy studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent en deed nog een bijkomende specialisatieopleiding in documentatie- en literatuurwetenschappen. Zij werkte als wetenschappelijk medewerkster op het Centrum voor de Rechten van het Kind (UGent) van 1989 tot 2010. Tot op vandaag is zij nog steeds voor 10 % verbonden aan de vakgroep Sociale Agogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Zij is medeorganisator van verschillende nationale en internationale trainingprogramma’s zoals de Postacademische Vorming Kinderrechten en de International Interdisciplinary Course on Children’s Rights. Zij is ook redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK). Sinds 1 januari 2010 is zij werkzaam bij het Kenniscentrum Kinderrechten.

 

Sara voltooide haar specialisatiemaster in Childhood Studies & Children’s Rights aan de Vrije Universiteit van Berlijn in augustus 2013. Ze volgde eerder een LLM in International & European Law (2011), alsook een Bachelor in European Studies (2009), beide aan de Universiteit van Maastricht. In het kader van haar studies was Sara stagiaire bij Amnesty International in Nieuw-Zeeland, bij UNICEF in Genève en bij de Belgische Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK). Sinds 2010 is ze als jobstudent betrokken bij het werk van KeKi, onder andere bij de Instrumentendatabank en bij de organisatie van de tweejaarlijkse Internationale Cursus. Sinds oktober 2012 is Sara tewerkgesteld bij KeKi (eerst voltijds, sinds februari 2016 aan 70%). Sinds februari 2016 werkt ze daarnaast in een onderzoeksproject over internationale kinderontvoering aan de Universiteit Antwerpen (20%).

 

Lisa studeerde politieke wetenschappen aan de universiteit van Gent, gevolgd door een extra opleiding International North South Cooperation aan de UCLL. In het kader hiervan liep ze zes maanden stage bij een organisatie die zich inzet voor meisjes- en vrouwenrechten in Sri Lanka, waarbij ze onder meer onderzoek deed naar de politieke participatie van kwetsbare groepen. Na een korte stage op de Benelux-desk van UNRIC, het regionaal informatie centrum van de Verenigde Naties in Brussel ging ze aan de slag bij Vrouw & Maatschappij, waarbij ze onder meer betrokken was bij dossiers rond arbeid, zorg en gezin en geweld tegen meisjes en vrouwen. Sinds september 2019 is ze voltijds actief bij KeKi.

 

Raad van bestuur 

Het Kenniscentrum Kinderrechten heeft de vorm van een vzw, met een raad van bestuur. 

Leden van de raad van bestuur:

Lieve Bradt (voorzitter Raad van Bestuur)

Johan Put

Didier Reynaert