Wie is wie?

Stafmedewerkers

Ellen Van Vooren, coördinator

ellen.vanvooren@keki.be 

Ellen studeerde Criminologie aan de UGent en volgde een Postgraduaat Ontwikkelingssamenwerking aan Katho-Howest. In het kader van deze laatste opleiding liep ze stage bij de NGO 'Otra Cosa' te Peru met als doel de ondersteuning van verschillende projecten rond kinder- en vrouwenrechten. Ze werkte twee jaar in de sector voor geestelijke gezondheidszorg als preventiemedewerker. In dit kader volgde ze een permanente vorming in forensische gedragswetenschappen aan de UGent. Nadien werkte Ellen bij de dienst Studie en Beleid van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Ze werkte er onder het AMIF-project op internationale en nationale partnerschappen, over de thematieken activering en integratie van bewoners, opleidingen voor asielzoekers, geestelijke gezondheidszorg, migratiestromen en kwetsbare personen met specifieke opvangnoden.

 

 

Stefan Aelbrecht, inhoudelijk stafmedewerker

stefan.aelbrecht@keki.be

Stefan studeerde Rechten aan de Universiteit Antwerpen en volgde daarna een Europese Master in Mensenrechten en Democratisatie aan het European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation. Hij was al eens kort aan de slag bij het Kenniscentrum Kinderrechten als stagiair. Daarna ging het richting Soedan, waar hij rond mensenrechtenthema’s en ontwikkelingssamenwerking werkzaam was voor de delegatie van de Europese Unie te Soedan. Een korte consultancy voor Welthungerhilfe en daarna terug naar België waar hij bij Plan International Belgïe belandde. Tot voor kort werkte hij als wetenschappelijk medewerker mee aan het ‘Children in Legal Language Settings-project’, ChiLLS in het kort. Een participatief onderzoek met jongeren rond tolk-gemedieerde gesprekken in straf- en asielprocedures. Sinds 2021 aan de slag bij KeKi, om vanuit zijn vorige werkervaringen mee te bouwen aan de verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk. Stefan blijft ook actief als vrijwillig onderzoeker bij de onderzoeksgroep tolkwetenschappen.

 

 

Heleen Lauwereys, inhoudelijk stafmedewerker

heleen.lauwereys@keki.be

Heleen studeerde rechten aan de Universiteit van Antwerpen en behaalde daarna een LLM in International Human Rights Law aan het Irish Centre for Human Rights. Na enkele stages bij internationale strafrechtbanken werkte Heleen van januari 2017 tot eind 2020 als doctoraatsonderzoeker aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent. Haar onderzoek ging over het belang van het kind in straftoemetingsbeslissingen ten aanzien van ouders die strafrechtelijke feiten hebben gepleegd. In 2021 werkte Heleen al tijdelijk bij KeKi als stafmedewerker, waarna ze een halfjaar aan de slag was als referendaris bij de correctionele rechtbank in Antwerpen. Met een sterke passie voor kinderrechten, onderzoek en beleid, werkt Heleen sinds januari 2022 weer bij KeKi als projectcoördinator van het project Reflector 2.0.

 

 

Silke Wittoeck, communicatiemedewerker

silke.wittoeck@keki.be

Silke studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Silke was 6 jaar actief bij de jeugdwerkorganisatie Idee Kids vzw waar ze diverse rollen combineerde. Met een grote voorliefde voor communicatie, kinderen en jongeren is ze sinds 2021 deel van het KeKi-team. Ze heeft bovendien een extra opleiding als 'User Experience designer' achter de kiezen en volgt een Postgraduaat 'Trendanalyse en implementatie'. Kortom: Silke schrijft met enorm veel zin mee aan de toekomst van KeKi. 

 

 

 

Raad van bestuur 

Het Kenniscentrum Kinderrechten heeft de vorm van een vzw, met een raad van bestuur. 

Leden van de raad van bestuur:

Didier Reynaert (voorzitter Raad van Bestuur)

Lieve Bradt

Johan Put

Lieven Hérie